Bild

I bästa fall är det en givande, lärorik och styrkegivande erfarenhet för alla parter att höra barnens och de ungas åsikter.

Att höra kräver engagemang, ibland att man lär sig något nytt och kastar sig över det. Samtidigt kan det ge mycket värdefull information och erfarenhet, som man inte kan få på annat sätt. Utan att höra barnens och de ungas åsikter kan vi inte bygga upp en barnvänlig kommun. En barnvänlig kommun är i allmänhet bra för alla sina invånare, varför man inte behöver ställa åldersgrupperna mot varandra.

De arbetstagare som genomför hörandet av barnen upplever ofta att deras arbete är betydelsefullt. När de ordnar höranden får de nya metoder och redskap som en del av sitt löpande arbete. Samtidigt får de information till stöd för sitt eget arbete och kan vidareutveckla tjänsterna.

Enligt våra erfarenheter berättar barn och unga gärna sina åsikter, när man genuint vill fråga om dem och när sätten att göra det är meningsfulla och förståeliga för barnen. Ibland sporrar en enskild upplevelse av att bli hörd i en fråga som är viktig för ett barn eller en ung person så att hen öppet vill tala om sina åsikter också i fortsättningen.

I stället för hörande av engångsnatur är målsättningen att skapa och stärka kanaler och sätt, med vilka barnen blir hörda systematiskt och likvärdigt och uppmärksammade i angelägenheter som är viktiga för dem själva.

Ett utvecklingsobjekt väljs ur barnens förslag

När man sammanställer barnens åsikter samlas det ofta mycket information och det kan vara nödvändigt att begränsa utvecklingsobjekten. Målsättningen är att ett utvecklingsobjekt, dvs. en målsättning i verksamhetsplanen utgår direkt från barnens åsikter. Det är viktigt att barnen är med om att träffa valet.

När ni väljer det här objektet,

  • betona i valet i synnerhet åsikterna av de barn och unga som är i allra mest sårbar ställning
  • fundera hur allmänt temat togs upp, vilka alla det berör och vilka det påverkar mest
  • identifiera vad sådant som togs upp av barnen och de unga, som de vuxna kanske inte tidigare har kunnat betona
  • dryfta hur det valda objektet främjar förverkligandet av barnets rättigheter i kommunen i vidare utsträckning.

Ni kan utnyttja de andra saker som kommit upp på de olika verksamhetsområdena och använda dem exempelvis som en del av barnkonsekvensanalyserna.

Fastän kartläggningen av nuläget tar slut, fortsätter barnens deltagande och närvaro! Det är viktigt att man inbjuder barnen att delta i utvecklingsarbetet även i de övriga skedena. Kom ihåg de här experterna till exempel då när ni letar efter lösningar för utvecklingsobjekten, börjar experimentera med nya metoder eller utvärderar hur ni lyckats.