BARNENS OCH DE UNGAS SYNPUNKTER PÅ KOMMUNENS BARNVÄNLIGHET 

På denna webbsida registreras barns och ungas åsikter när nuvarande situation kartläggs eller uppdateras. Här hittar du de nödvändiga anvisningarna för att lyssna på barn:

Du kan fylla i den här blanketten bara om du hör till koordineringsgruppen i en kommun som förverkligar modellen Barnvänlig kommun. Alla kan granska frågorna i blanketten.

OBS! Finlands UNICEF förbehåller sig rätten att använda material, som lagts till Barnvänlig kommun-digitjänsten, i sin verksamhet och kommunikation. UNICEF publicerar aldrig uppgifter om en enskild kommun, utan till exempel allmänna beskrivningar av barns åsikter, som gäller kommunernas barnvänlighet och dess utvecklingsbehov.

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Allmän beskrivning av hörandet av barn och unga
  Status
Vilka har berättat sina synpunkter?
Inom vilket tidsintervall och hur har åsikterna insamlats?
Vilka teman har behandlats?
Allmän beskrivning av hörandet av barn och unga
  Status
Vilka har berättat sina synpunkter?
Inom vilket tidsintervall och hur har åsikterna insamlats?
Vilka teman har behandlats?
Vad är barnvänligt i er kommun enligt barnen? Vad fungerar och möjliggör ett gott liv och trygghet för barnen?
  Status
Barn under skolåldern
7 - 12-åringar
13 - 15-åringar
Unga över 15 år
Vad är barnvänligt i er kommun enligt barnen? Vad fungerar och möjliggör ett gott liv och trygghet för barnen?
  Status
Barn under skolåldern
7 - 12-åringar
13 - 15-åringar
Unga över 15 år
Vad borde man enligt barnen utveckla i er kommun (och hur)? Vilka behov och önskemål togs upp av barn i olika ålder och med olika bakgrund?
  Status
Barn under skolåldern
7 - 12-åringar
13 - 15-åringar
Unga över 15 år
Vad borde man enligt barnen utveckla i er kommun (och hur)? Vilka behov och önskemål togs upp av barn i olika ålder och med olika bakgrund?
  Status
Barn under skolåldern
7 - 12-åringar
13 - 15-åringar
Unga över 15 år
Lista barnens fem viktigaste iakttagelser, som kommunen i synnerhet beaktar vid planeringen av målsättningarna för utvecklingsarbetet och åtgärderna.
  Status
Ett (1)
Två (2)
Tre (3)
Fyra (4)
Fem (5)
Lista barnens fem viktigaste iakttagelser, som kommunen i synnerhet beaktar vid planeringen av målsättningarna för utvecklingsarbetet och åtgärderna.
  Status
Ett (1)
Två (2)
Tre (3)
Fyra (4)
Fem (5)