Barnens åsikter

BARNENS OCH DE UNGAS SYNPUNKTER PÅ KOMMUNENS BARNVÄNLIGHET 

Obs! Du kan fylla i den här blanketten bara om du hör till koordineringsgruppen i en kommun som förverkligar modellen Barnvänlig kommun. Alla kan granska frågorna i blanketten

Barnens och de ungas synpunkter ska samlas in i stor skala av barn i olika ålder, till exempel i daghemmen, skolorna och ungdomsväsendet. Dessutom lönar det sig i kommunen att samla fokusgrupper eller på annat sätt höra barn och unga i särskilt utsatt ställning, så att även deras åsikter och observationer kommer fram.  .. Läs mer

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Allmän beskrivning av hörandet av barn och unga
    Status
Vilka har berättat sina synpunkter?
Inom vilket tidsintervall och hur har åsikterna insamlats?
Vilka teman har behandlats?
Vad är barnvänligt i er kommun enligt barnen? Vad fungerar och möjliggör ett gott liv och trygghet för barnen?
    Status
Barn under skolåldern
7 - 12-åringar
13 - 15-åringar
Unga över 15 år
Vad borde man enligt barnen utveckla i er kommun (och hur)? Vilka behov och önskemål togs upp av barn i olika ålder och med olika bakgrund?
    Status
Barn under skolåldern
7 - 12-åringar
13 - 15-åringar
Unga över 15 år
Lista barnens fem viktigaste iakttagelser, som kommunen i synnerhet beaktar vid planeringen av målsättningarna för utvecklingsarbetet och åtgärderna.
    Status
Ett (1)
Två (2)
Tre (3)
Fyra (4)
Fem (5)