UNICEFs modell Barnvänlig kommun hjälper kommunerna att träffa de med tanke på barnens välfärd korrekta avgörandena i tjänsterna i barnens vardag och kommunens förvaltning. Välkomna att lära känna modellen!