Bild

Materialbank

På denna sida kan du hitta material av UNICEFs model Barnvänlig kommun.

Allmän information om modellen

 

Ansökning till modellen Barnvänlig kommun

 

Nulägeskartläggning

 

Rättigheterna för barn på flykt

  • Webbplats av barnen på flykt
    På den här webbplatsen har samlats material och information som hjälper tjänsteinnehavarna samt proffs som i sitt arbete träffar barn att stödja barn som flytt från Ukraina och från kriser på annat håll.
  • Material för att stödja barn och familjer som flytt
    På den här sidan hittar du till barn på flykt och deras vårdnadshavare riktat stödmaterial om barnets rättigheter och de tjänster som står till buds i Finland. Här hittar du också en för lärare avsedd modell för att ordna en föräldraafton för den förberedande klassens föräldrar.