Behandlingen av resultat

Behandlingen av resultaten av nulägeskartläggningen 

Med tanke på slutresultatet är det utgående från resultaten av kartläggningen speciellt viktigt med en gemensam diskussion och ventilering av resultaten mellan kommunens koordineringsgrupp och koordinatorn. Kom också ihåg att involvera även barnen i tolkningen av resultaten och diskussionen om dem. Utnyttja frågorna nedan för diskussionen. 

Inte en enda fråga har ännu blivit besvarad. Blanketten kan ännu inte sparas.  

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Resultaten av indikatorerna
    Status
Vilket temaområdes indikatorer är redan nu på synnerligen god nivå (nivå 4)?
I vilket temaområdes indikatorer finns det rum för utveckling (nivåerna 0–2)?
Övriga observationer om indikatorerna?
Helhetsbilden av resultaten av nulägeskartläggningen
    Status
Vad har barnen och de unga för åsikt om hur barnvänlig vår kommun är?
Vilka är styrkorna i vår kommun? Vad gör man redan särskilt bra i vår kommun?
Vilka är de speciella utmaningarna i vår kommun? Var finns det ännu mycket att utveckla?
Vilka hinder eller bromsar för utvecklingsarbetet identifierades i kartläggningen?
Avslöjade kartläggningen skuggområden i tillgången till information?
Vilka är utgående från resultaten av kartläggningen de fem viktigaste områdena att utveckla i vår kommun?

Tarkastelkaa  listaamianne 1-2 tasolla olleita rakenne- ja prosessi-indikaattoreita sekä lasten näkemyksiä. Valitkaa näistä kolme tai neljä indikaattoria ja yksi lasten näkemyksistä nouseva tavoite, joihin tartutte seuraavassa Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassanne. Yhden kehittämiskohteen voitte halutessanne valita täysin vapaasti. Näin muodostuvat seuraavan toimintasuunnitelmanne viisi tavoitetta. Ensimmäisellä kaudella valitkaa yksi indikaattori Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa -osiosta sekä kahdesta muusta teemasta (yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen ja osallisuus). Tässä kohdassa EI valita indikaattoreita ”UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiostapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiosta.

    Status
Första utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Andra utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Tredje utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Fjärde utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Femte utvecklingsområdet (barnens åsikter)