Bild

Er kommun har gått in för att utveckla barnens välfärd och barnets rättigheter – utmärkt! Först försäkrar man sig om aktörernas kunskaper och färdigheter vad gäller främjandet av barnets rättigheter. Ny information och förståelse sporrar till att börja. 

Kommunens En barnvänlig kommun-arbete börjar med en grundutbildning som leds av UNICEF. Er En barnvänlig kommun-koordinator sänder er en inbjudan till en ca tre timmars utbildning. Efter utbildningen bekantar sig ännu koordinationsgruppen med temapaketen om barnets rättigheter.    

Med hjälp av grundutbildningen och temapaketen får du en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om FN:s konvention om barnets rättigheter. Du förstår bättre än tidigare hur barnets rättigheter syns i kommunens vardag, förvaltning och beslutsfattande. Du märker hur du kan främja barnens rättigheter och välfärd i ditt eget arbete.  Läs mer om grundutbildningen och temapaketen.