Hörs barnets röst redan i din kommun?

UNICEFs modell Barnvänlig kommun hjälper kommunerna att träffa de med tanke på barnens välfärd korrekta avgörandena i tjänsterna i barnens vardag och kommunens förvaltning. Välkomna att lära känna modellen!


UNICEF bygger tillsammans med kommunerna upp ett barnvänligt Finland. Alla kommuner kan ansöka om att gå med i UNICEFs avgiftsfria modell Barnvänlig kommun. Den hjälper kommunerna att främja rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Se videon: UNICEFs modell Barnvänlig kommun på två minuter

”Ett gott liv är det att det finns ett stödnätverk, skojig sysselsättning och en trygg miljö.”
Martta Vuorinen, niondeklassist i Hakkalan koulu, Tavastehus
3 x Varför en Barnvänlig kommun?
Image
Ikoni, jossa kädet suojaavat lapsihahmoa.

Barnet har rätt till särskilt skydd

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter intar barnet en särställning som en människa som befinner sig i utveckling, är sårbar och behöver särskilt skydd.

 

Image
Ikoni, jossa talo, sydän, vaate ja ravintosymbolit.

Kommunen förverkligar barnets rättigheter i vardagen

Den övervägande delen av de avgöranden som påverkar barnens liv träffas i kommunerna: exempelvis i daghemmen, skolorna, kommunens nämnder och fullmäktige.

 

Image
Ikoni, jossa suurennuslasi ja nouseva tilastokäyrä.

Barnvänlighet är en lönsam investering för kommunen

Att investera i ett gott liv för barnen är inte bara rätt utan även klokt. Det säkerställer en hållbar framtid för hela kommunen.

 

”I början föreställde jag mig att barnvänligheten är ett projekt för bildningsväsendet och småbarnspedagogiken och att den inte har något att skaffa med exempelvis förvaltningen eller tekniska väsendet. Jag hade totalt fel. Barnvänligheten sammanhänger i kommunen med alldeles allt.”
Kalle Larsson, kommundirektör, Tammela