Bild

Hörande av barnens åsikter

Barnen är de bästa experterna på sin egen vardag. Att höra barnens åsikter är en viktig del av modellen Barnvänlig kommun. Här hittar du anvisningar för och exempel på hur detta hörande kan ske på ett framgångsrikt sätt.

Kommunerna hör barn och unga som ett led i kartläggningen av nuläget samt i modellens övriga skeden. Vid hörandet kan man nyttja sådan information som redan finns, till exempel kommunspecifika uppgifter från nationell datainsamling eller annan information som kommunen har samlat in. Saknad information samlas in med enkäter och genom att höra barn och unga som befinner sig i en speciell livssituation eller som är särskilt utsatta.

UNICEF och Rädda Barnen har samlat en mängd praktiska exempel, god praxis, färdiga enkätmallar samt metodiska tips för att stärka hörandet av barnen. Förhoppningsvis främjar modellerna ett allt smidigare hörande av barn under skolåldern och många olika typer av barn. Vi önskar er en givande och berikande resa kring barnens åsikter.

Tekijät
Pelastakaa Lapset -logo ja UNICEFin logo