Bild

På V-dagen klagar man inte, utan påverkar

Åttondeklassisterna i Tavastehus utvecklar sina skolmiljöer med hjälp av ett eget anslag. Ronja Kukkola och Martta Vuorinen är nöjda med sina påverkningsmöjligheter.

Ronja Kukkola och Martta Vuorinen är niondeklassister från Lampis i Tavastehus och går på nian i Hakkalan koulu. Ronja är ordförande för elevkårens styrelse och Martta sekreterare. Martta ville bli påverkare redan på lågstadiet och ställde flera gånger upp för att bli invald i elevkårens styrelse. Som sjundeklassist fick hon tillräckligt med röster och Marttas målsättning uppfylldes.

”Jag tänkte att om man vill få något till skolan, till exempel fler bänkar eller mjuka stolar, kan man påverka saken om man är med i elevkåren. Jag kände också till ett problem med inomhusluften. De är svåra, men man kan påverka även dem”, säger Martta.

”I elevkåren är det trevligt att man tillsammans främjar angelägenheter som ansluter sig till skolan och hittar på roligt att göra för hela skolan”, berättar Ronja.

Tavastehus fick sitt första Barnvänlig kommun-erkännande av UNICEF 2013. Vardagsbarnvänlighet är bland annat V-dagen, som gäller alla åttondeklassister. Dagen hade firats i Tavastehus redan innan Barnvänlig kommun-arbetet inleddes. Det kopplades som en naturlig del samman med utvecklingen av barnens delaktighet i Barnvänlig kommun-arbetet i Tavastehus. V-dagen har fortgående utvecklats som en del av en mer vidsträckt påverkningsväg-helhet. 

”V-dagen är en Påverka, klaga inte-dag. Staden ger skolorna sammanlagt 30 000 euro. Alla åttondeklassister får föreslå sina idéer.”

Elevkårernas styrelser sänder de bästa idéerna från sina skolor till ett toppmöte, där skolornas elevrepresentanter fattar besluten tillsammans. På elevernas initiativ har det exempelvis byggts en frisbeegolfbana.

Martta har i elevkåren understött till exempel en idé om låsbara stickkontaktsskåp, i vilka man kan lämna mobilen för att laddas. Hon tycker också att idén om länstolar eller soffor som kunde tas emot som donationer är bra och genomförbar. De skulle göra skolan trivsammare.

”Lärarna är i vår skola väldigt öppna och uppmuntrande. Alltid när vi vill ordna något, till exempel kaffeservering eller en Näsdagen-buffé”, säger Ronja. 

 

”De var fint att följa med de ungas demokratifärdigheter, när de på ett möte fattade beslut om fördelningen av 30 000 euro mellan olika projekt. Där lyssnade man genuint på de andras idéer och övervägde dem, och de bästa vann. Det var inte något sådant att allting bara till vår skola.”
Veera Antikainen, Barnvänlig kommun-koordinator, Tavastehus

Tavastehus har varit med i Barnvänlig kommun-modellen sedan 2012 och staden har redan fått tre Barnvänlig kommun-erkännanden. Utvecklingsarbetet fortsätter alltjämt i kommunen.

Text: Johanna Korhonen
Bild: Niondeklassisterna Ronja Kukkola och Martta Vuorinen från Tavastehus är aktiva påverkare i sin skola. © UNICEF/Riku Hasari