Kuva

Lapsen oikeus tulla kuulluksi

Lapsella on oikeus kertoa mielipiteensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lisäksi lapselle on oikeus saada tietoa. Nämä oikeudet koskevat kaikkia lapsia iästä ja kielitaidosta riippumatta. Näiden oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla..​

Erilaiset maassaolostatukset asettavat lapset keskenään eriarvioiseen asemaan. Tilapäisen suojelun päätös on annettu sitä hakeneille ukrainalaisille nopealla aikataululla, jolloin Ukrainasta paenneet ihmiset ovat päässeet nopeasti vastaanottopalveluiden piiriin sekä saaneet työluvan Suomessa. Lapsille kotikuntamerkinnän puute on kuitenkin aiheuttanut  tilanteita, joissa lapsen etu ei ole toteutunut, esimerkiksi lapsi ei ole päässyt lähikouluun.

Näissä tilanteissa myös lasta tulisi kuulla iän ja kehitystason mukaisesti ja lapsen etu arvioida riittävällä laajuudella. ​

Hyvä huomioida

Lasten näkemykset tulisi selvittää riittävällä laajuudella sekä yksilöpäätöksissä että lapsiryhmää koskevissa päätöksissä.​

Lapsen etu arvioidaan hieman eri tavoin sen mukaan, koskeeko päätös yksittäistä lasta vai lapsiryhmää. Kummassakin tapauksessa kunnan tulee kuulla lapsia, hankkia kaikki tarpeellinen tieto, toimia viivyttelemättä ja perustella ratkaisunsa hyvin.​

Kun kunnan toiminta tai päätös vaikuttaa moneen lapseen, ryhmään tai isompiin väestönosiin, lapsen edun ensisijaisuus varmistetaan lapsivaikutusten arvioinnilla. ​

Vinkkejä