Menu
Kuva

Lapsen oikeuksien teemapaketit

Mitä kunnan työntekijän tai päätöksentekijän tulee tietää lapsen oikeuksista? Mitä tietoa tarvitaan, jotta kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa osataan huomioida lapsen oikeudet? Tähän osioon on koottu kunnan näkökulmasta keskeisiä periaatteita, esimerkkejä ja tarinoita lapsen oikeuksista. 


Teemapaketit auttavat ymmärtämään lapsen oikeuksia kunnan arjessa ja päätöksenteossa. Teemapaketit on tarkoitettu kaikille kunnassa: viranhaltijoille, työntekijöille, poliittisille päätöksentekijöille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Teemapakettien kieli on selkeää. Nimenomaan lapsille tarkoitettua materiaalia lapsen oikeuksista löydät Lapsiasiavaltuutetun sivuilta.  

Jos olet osa Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmää tai muuten aktiivisesti mukana kuntasi kehittämistyössä, tutustu kaikkiin viiteen teemaan. Näin saat tarvittavat perustiedot työn jatkamiseen. Aloita johdannosta, muuten voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Osio sisältää myös lisätietoa ja linkkejä jatkotutustumista varten. 

Tekijät
Teemapakettien kirjoittajat

Teemakokonaisuuksia ovat olleet kirjoittamassa (aakkosjärjestyksessä): 

UNICEF: Inka Hetemäki, Mirella Huttunen, Sanna Koskinen, Johanna Laaja, Mia Malama, Mikael Malkamäki ja Minna Suihkonen.  

Muut asiantuntijat: Kati Honkanen, Hanna Kettunen (THL), Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusseura), Katja Kivioja (EVAus-palvelut Kivioja), Ulla Korpilahti (THL), Johanna Lampinen, Katja Mettinen (Pelastakaa Lapset ry.) ja Elina Sirén.  
 
Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille! Kiitos myös materiaaleja kommentoineille lukuisille muille asiantuntijoille!  

Materiaalien tuotannosta on UNICEFilla vastannut Johanna Laaja. Tekstit on toimittanut Johanna Korhonen.