Kuva

Lapsen oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin​

Suomesta turvaa hakevalla lapsella on oikeus saada hoitoa ja sosiaalihuollon palveluita. Lisäksi lapsen vanhempia on tuettava kasvatustehtävässään. Erilaiset maassaolostatukset eivät koskaan saa olla esteenä välttämättömälle avulle ja tuelle. Lapset ja perheet kaipaavat luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista omalla kielellään.​

Kaikki lapset ovat oikeutettuja välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Koulussa oleville lapsille kuuluvat opiskeluhuollon palvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Jos lapsi ei jostain syystä osallistu esi- tai perusopetukseen, tilapäistä suojelua saavan lapsen terveydenhuollon palveluista vastaa vastaanottokeskus. Tilapäistä suojelua saavan lapsen ja perheen sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arvioinnista vastaa sosiaalityöntekijä.​

Ongelmia

  • Lapset eivät saa tukea kriisin ja traumojen käsittelyyn.​ Erityisesti yksityismajoituksessa asuvien lasten tuen tarvetta ei tunnisteta. Toisaalta myöskään vastaanottokeskuksen asiakkaat eivät aina ole ottaneet apua, kuten terveystarkastusta, vastaan.​ Lapset, jotka eivät käy suomalaista koulua, eivät myöskään ohjaudu oppilashuollon palveluiden piiriin.​
  • Välttämättömissä sosiaalipalveluissa korostuu palveluohjauksen ja viranomaisyhteistyön runsas tarve​.

Hyvä huomioida

  • Terveyspalvelut ovat rakennettu Suomessa hyvin eri tavalla kuin muissa maissa, esimerkiksi vammaisuuden ja kuntoutuksen suhteen. Lisäksi erikoissairaanhoitoon pääsee Suomessa perusterveydenhuollon kautta eikä suoraan. ​ ​

Vinkkejä​

Ammattilaisille: ​

Tukea lapsille ja nuorille: ​