Kuva

Lapsen suojelu väkivallalta ja huonolta kohtelulta​

Jokaisella lapsella on oikeus elämään, johon ei kuulu minkäänlaista väkivaltaa. ​

Ongelmia

  • Pakenevat lapset ovat alttiita hyväksikäytölle ja väkivallalle sekä erilaisille seksuaaliväkivallan muodoille sekä lähtömaassa että matkalla Suomeen. ​
  • Kouluterveyskyselyssä (2021) ulkomaalaistaustaiset 8. ja 9. luokkalaiset nuoret vastasivat kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla huomattavasti enemmän kuin muut nuoret.​
  • Lapset ja nuoret kohtaavat yhä useammin seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua (Kouluterveyskyselyssä 2019 lähes 21 % ja 2021 noin 30%)​

Hyvä huomioida

Kun lapsi käy suomalaista koulua, on tärkeää:​

  • kiinnittää erityistä huomiota syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn​
  • varmistaa oppilashuoltopalveluiden saatavuus​
  • varmistaa, että opettajilla ja muulla koulun henkilöstöllä on taidot tukea oppilaita uudessa tilanteessa. Koulun aikuiset osaavat esimerkiksi tunnistaa kriisin tai väkivaltaa kokeneen lapsen​

Netti ja sosiaalinen media:​

  • Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä on lisääntynyt verkossa.​Kuvat ja videot leviävät verkossa ja somessa, ja lapset ja nuoret jakavat niitä toisilleen.​ ​

Vinkkejä