Kuva

Lapsen ystävyys- ja sukulaisuussuhteet

Lapsi tarvitsee kehittyäkseen kavereita, vapaa-aikaa ja leikkiä. Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa. Lainsäädännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi valtioiden velvollisuutta perheenyhdistämiseen. Kunnan tasolla lapsen oikeutta kaverisuhteisiin on mahdollista tukea luomalla lasten ja nuorten kasvuympäristöihin turvallisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistavaa ilmapiiriä. ​

Aikuisten velvollisuutena on tukea lasten ja nuorten kohtaamisia ja vahvistaa turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa tilanteita, joissa lapset ja nuoret voivat tavata tosiaan ja viettää vapaa-aikaa. Eri järjestöt, kerhotoimijat ja urheiluseurat järjestävät lapsille ja nuorille vapaa-ajan toimintaa esimerkiksi koulujen loma-aikoina. Erityisesti Ukrainasta paenneille lapsille on järjestetty erilaista avointa toimintaa myös kuntien toimesta. Myös koulussa toteutettavat tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavat oppitunnit ja erilaiset perheitä yhteen kokoavat toimintamallit vahvistavat sosiaalisten suhteiden solmimista.​

Ongelmia

  • Lapset, jotka eivät käy suomalaista koulua tai päiväkotia, eivät pääse muodostamaan kaveri- ja ystävyyssuhteita muihin Suomessa asuviin lapsiin.​
  • Lapsilla on vaikeuksia solmia vertaissuhteita, vaikka ovat koulussa tai päiväkodissa., esimerkiksi kielitaidon puutteen vuoksi.
  • Ero perheenjäsenistä, jotka jäivät lähtömaahan, vaikuttaa lapsen elämään ja lisää stressiä.  ​

Hyvä huomioida

  • Lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta voidaan lisätä koulussa esimerkiksi oppitunneilla ja huomioimalla pakenevat lapset  yhteisöllisen oppilashuoltotyön toiminnassa.

Hyvä käytäntö

Esimerkki Oulusta: Vastaanottokeskuksessa oli nuoria, jotka olivat jääneet huoneisiinsa ”hengailemaan puhelimella”. Vastaanottokeskuksen työntekijät ja kunnan nuorisotoimi tarttuivat toimeen ja järjestivät nuorille ja heidän huoltajilleen tutustumispäivän sekä aloittivat liikkuvan nuorisotilan kokeilun.

Vinkkejä