Kuva

Materiaalipankki

Tältä sivulta löydät UNICEFin Lapsiystävälliseen kuntaan liittyviä materiaaleja. 

Yleistä tietoa mallista
Hakeminen Lapsiystävällinen kunta -malliin
  • Hakuohjeet malliin
    Ohjeet kunnalle, kuinka hakea mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin
Nykytilankartoitus
Pakenevien lasten oikeudet
  • Sivustokokonaisuus pakenevista lapsista
    Sivustolle on koottu materiaalia ja tietoa, joka auttaa viranhaltijoita sekä lapsia työssään kohtaavia ammattilaisia tukemaan Ukrainasta ja muualta kriisien keskeltä paenneita lapsia.
  • Materiaalia pakenevien lasten ja perheiden tukemiseen
    Pakeneville lapsille ja heidän huoltajilleen suunnattua tukimateriaalia lapsen oikeuksista ja Suomessa tarjolla olevista palveluista. Tarjolla myös opettajille tarkoitettu malli vanhempainillan järjestämiseksi valmistavan luokan vanhemmille.​