Kuva

Tältä sivulta löydät UNICEFin Lapsiystävälliseen kuntaan liittyviä materiaaleja. 

Yleistä tietoa mallista

Hakeminen Lapsiystävällinen kunta -malliin

  • Hakuohjeet malliin
    Ohjeet kunnalle, kuinka hakea mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin

Nykytilan kartoitus

Viestintä

Pakenevien lasten oikeudet

  • Sivustokokonaisuus pakenevista lapsista
    Sivustolle on koottu materiaalia ja tietoa, joka auttaa viranhaltijoita sekä lapsia työssään kohtaavia ammattilaisia tukemaan Ukrainasta ja muualta kriisien keskeltä paenneita lapsia.
  • Materiaalia pakenevien lasten ja perheiden tukemiseen
    Pakeneville lapsille ja heidän huoltajilleen suunnattua tukimateriaalia lapsen oikeuksista ja Suomessa tarjolla olevista palveluista. Tarjolla myös opettajille tarkoitettu malli vanhempainillan järjestämiseksi valmistavan luokan vanhemmille.

Muuta materiaalia