Kuva

Pakenevien lasten oikeudet

Tälle sivustolle on koottu materiaalia ja tietoa, joka auttaa viranhaltijoita sekä lapsia työssään kohtaavia ammattilaisia tukemaan Ukrainasta ja muualta kriisien keskeltä paenneita lapsia. 

Ajankohtaista: Koulutus maaliskuussa 2023
Kriisin kohdanneen lapsen tukeminen -koulutus

Mitä? Koulutuksessa opitaan eri ikäisten lasten reaktioista kriisitilanteessa sekä tunnistamaan tuen tarpeessa oleva lapsi. Koulutuksessa opitaan myös perusperiaatteet lapsen kohtaamiseen sekä tukemiseen kriisitilanteessa. 

Milloin ja missä? 7.3.2023 klo 13-15. Koulutus järjestetään webinaarina Teamsissa.

Kenelle? Koulutus on tarkoitettu kaikille lapsia työssään kohtaaville ammattilaisille, erityisesti opettajille, koulunkäynnin ohjaajiille, varhaiskasvatuksen opettajille ja lastenhoitajille sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajille.

Kouluttaja: Pelastakaa Lapset ry:n valmiustyön asiantuntijat

>>  Ilmoittaudu mukaan!

Ukrainasta sotaa paenneita lapsia on Suomessa jo yli 13 000. Suomessa on muista kriisimaista paenneita lapsia. Lapsen oikeudet koskevat heitä kaikkia. Tälle sivustolle on koottu lapsenoikeusongelmia, joita nämä lapset kohtaavat, sekä eri puolilla Suomea kehitettyjä hyviä käytäntöjä ongelmien ratkomiseen. 

Tältä sivustolta löydät myös tukimateriaalia, jonka avulla voit välittää lapsille ja heidän huoltajilleen tietoa lapsille kuuluvista peruspalveluista ja lapsen oikeuksista. Lisäksi tarjolla on yhdessä Suomen Vanhempainliiton kanssa tehty malli vanhempainillan järjestämiseksi valmistavalla luokalla aloittavien oppilaiden vanhemmille.​ 

Tukea ja palveluita kannattaa antaa jokaiselle lapselle lähtömaasta riippumatta. ​Jos kunnassa on luotu hyviä käytäntöjä ukrainalaisille lapsille, niitä kannattaa soveltaa koskemaan kaikkia pakenevia lapsia.

Lisätietoja
Oona Kareinen
Asiantuntija, Lapsiystävällinen kunta, pakolaislapset