Kuva

Tälle sivustolle on koottu materiaalia ja tietoa, joka auttaa lapsia työssään kohtaavia ammattilaisia tukemaan Ukrainasta ja muualta kriisien keskeltä paenneita lapsia.  

Ajankohtaista: Teimme selvityksen keväällä 2023

Pienet lapset kertovat – Suomesta turvaa hakevien lasten näkemyksiä hyvästä elämästä

Suomen Unicef ry., Pelastakaa Lapset ry. ja lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttivat selvityksen tilapäistä suojelua saavien ja kansainvälistä suojelua hakevien pienten lasten (2-8 -vuotiaiden) hyvästä elämästä Suomessa. Selvityksen tekivät Elina Weckström ja Anna-Leena Lastikka.

Selvityksessä lapsen hyvää elämää tarkastellaan hänelle iloa, surua tai pelkoa tuottavien asioiden kautta. Lisäksi hyvään elämään nähdään kuuluvan myös lapsen toiveet ja unelmat.

Selvityksen tavoitteet

  • millaisia näkemyksiä tilapäistä suojelua saavilla ja kansainvälistä suojelua hakevilla pienillä lapsilla on hyvästä elämästä
  • lisätä päättäjien ymmärrystä siitä, miten tilapäistä suojelua saavien ja kansainvälistä suojelua hakevien pienten lasten näkemyksiä voidaan ottaa huomioon palveluissa
  • lisätä päättäjien ymmärrystä tilapäistä suojelua saavien ja kansainvälistä suojelua hakevien pienten lasten näkemyksistä hyvästä elämästä.

Selvityksen tulokset julkaistiin 13.6.2023. Lisätietoa selvityksestä.

Ukrainasta sotaa paenneita lapsia on Suomessa jo yli 15 000. Suomessa on muista kriisimaista paenneita lapsia. Lapsen oikeudet koskevat heitä kaikkia. Tälle sivustolle on koottu lapsenoikeusongelmia, joita nämä lapset kohtaavat, sekä eri puolilla Suomea kehitettyjä hyviä käytäntöjä ongelmien ratkomiseen. 

Tältä sivustolta löydät myös tukimateriaalia, jonka avulla voit välittää lapsille ja heidän huoltajilleen tietoa lapsille kuuluvista peruspalveluista ja lapsen oikeuksista. Lisäksi tarjolla on yhdessä Suomen Vanhempainliiton kanssa tehty malli vanhempainillan järjestämiseksi valmistavalla luokalla aloittavien oppilaiden vanhemmille.​ 

Tukea ja palveluita kannattaa antaa jokaiselle lapselle lähtömaasta riippumatta. ​Jos kunnassa on luotu hyviä käytäntöjä ukrainalaisille lapsille, niitä kannattaa soveltaa koskemaan kaikkia pakenevia lapsia.

Lisätietoja
Oona Kareinen
Asiantuntija, Lapsiystävällinen kunta, pakolaislapset