Kuva

Lapset ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Lasten näkemysten kuuleminen on tärkeä osa Lapsiystävällinen kunta -mallia. Tästä osiosta löydät ohjeet ja esimerkit kuulemisen onnistuneeksi toteuttamiseksi.

Osana nykytilan kartoitusta ja mallin muissakin vaiheissa kunnat kuulevat lapsia ja nuoria. Kuulemisessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa, kuten kansallisen tiedonkeruun kuntakohtaisia tietoja tai kunnan muuta kertynyttä tietoa. Puuttuvia tietoja kerätään eri menetelmin. Erityisesti tulee kuulla lapsia ja nuoria, joiden oikeuksien toteutumisessa voi olla eniten haasteita (ks. prosessi-indikaattori 9).

UNICEF ja Pelastakaa Lapset ovat koonneet käytännönläheisiä esimerkkejä, hyviä käytäntöjä, valmiita kyselypohjia ja menetelmällisiä vinkkejä lasten kuulemisen vahvistamiseksi. Toivottavasti materiaalit edistävät alle kouluikäisten ja moninaisten lasten näkemysten entistä sujuvampaa kuulemista kunnissa. Antoisaa ja avartavaa matkaa lasten näkemysten kuulemiseen.

Tekijät
Pelastakaa Lapset -logo ja UNICEFin logo