Kuva

Haku Lapsiystävällinen kunta -malliin on nyt auki uusille kunnille. Hakuprosessissa on viisi vaihetta. Tutustukaa jokaiseen vaiheeseen ennen haun käynnistämistä kunnassa.

Lapsiystävällinen kunta -mallin hakuprosessi

1. Tutustukaa malliin ja hakuprosessiin

Ennen hakuprosessin käynnistämistä kunnan tulee tutustua digipalvelussa:

Kunnan on tutustuttava myös hakulomakkeen kysymyksiin. Lisäksi kunnan kannattaa tutustua kysymyksiin ja vastauksiin hakuprosessista.
 

2. Kunnanhallituksen on tehtävä päätös malliin hakemisesta

Kunnanhallituksen tulee tehdä virallinen päätös malliin hakemisesta. Päätöksessä kunnanhallituksen on:

A. Nimettävä alustava Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori tai kunnan yhteyshenkilö

  • Koordinaattori vastaa yhdessä Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kanssa Lapsiystävällinen kunta -työn koordinoinnista, etenemisestä sekä säännöllisestä seurannasta ja arvioinnista.
  • Kunta varmistaa, että koordinaattorin työnkuvassa on varattu Lapsiystävällinen kunta -työlle riittävästi työaikaa.
  • Kunta varmistaa, että koordinaattoriksi valitulla henkilöllä on tarvittava tieto, taito ja ymmärrys laaja-alaisen kehittämistyön koordinointiin ja johtamiseen sekä lapsen oikeuksien edistämiseen kunnassa.

B. nimettävä alustava Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, joka on yhdessä koordinaattorin kanssa vastuussa Lapsiystävällinen kunta -työn etenemisestä kunnassa. Hakuvaiheessa riittää, että kunta on nimennyt koordinaatioryhmän jäsenten tittelit ja toimialat/edustetut tahot, mikäli henkilöt eivät ole vielä tiedossa.

Kunta varmistaa, että koordinaatioryhmässä ovat edustettuina kunnan kaikki eri toimialat ja muut keskeiset toimijat, kunnan luottamushenkilöt sekä kunnan viestintä. Lisäksi ryhmässä tulee olla lasten ja nuorten edustaja/edustajia.

Kunta kutsuu mukaan koordinaatioryhmään myös tarvittavat kunnan ulkopuoliset keskeiset toimijat, kuten hyvinvointialueen työntekijän ja luottamushenkilön. Mukaan kutsutaan myös muita aktiivisia toimijoita, jotka edistävät lapsen oikeuksia kunnassa, kuten kolmannen ja neljännen sektorin edustajia ja/tai elinkeinoelämän edustajia.

  • Ryhmällä on oltava riittävät resurssit sekä mandaatti viedä Lapsiystävällinen kunta -työtä eteenpäin koko kunnan tasolla, eri toimialat kattaen.
  • Koordinaatioryhmän voi linkittää johonkin kunnassa jo toimivaan ryhmään (esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiryhmään).
  • Ryhmää voi täydentää myöhemmin, mikäli kunta valitaan malliin mukaan.

C. varmistettava, että kunta vastaa hakulomakkeessa oleviin kysymyksiin. Kunnanhallitus voi valtuuttaa haluamansa henkilön vastaamaan kysymyksiin kunnan puolesta.

3. Hakulomakkeen täyttäminen

Täyttäkää hakulomake, liittäkää hakemukseen kunnanhallituksen päätös hakemisesta (docx- tai PDF-tiedostona) ja lähettäkää lomake UNICEFille viimeistään 31.10.2023.
 

4. UNICEF päättää mukaan valittavat kunnat joulukuussa 2023

UNICEF ilmoittaa kuntavalinnoista joulukuussa 2023 hakulomakkeessa nimetylle kunnan koordinaattorille tai yhteyshenkilölle sekä kunnan kirjaamoon.
 

5. UNICEFin ja kunnan välisen yhteistyön käynnistyminen

Mikäli kunta valitaan mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin, UNICEFin ja kunnan välinen yhteistyö käynnistyy alkuvuonna 2024. Kehittämistyö käynnistyy alkukoulutuksella, johon osallistuu kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä.

Ota yhteyttä!


 

Elina Siren
Asiantuntija
040 5884391