Tulosten käsittely

Nykytilan kartoituksen tulosten käsittely 

Huom! Voit täyttää tätä lomaketta vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

Lopputuloksen kannalta erityisen tärkeää on kartoituksen tulosten pohjalta käyty kunnan koordinaatioryhmän ja koordinaattorin yhteinen keskustelu ja tulosten pohdinta. Muistattehan kuulla myös lasten ja nuorten näkemyksiä tulosten tulkinnassa. Tuleva toimintasuunnitelma rakentuu näiden tulosten pohjalta. Hyödyntäkää keskusteluun alla olevia kysymyksiä.

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Indikaattoreiden tulokset
    Tila
Onko jokin teema-alue, jossa lähes kaikki prosessi-indikaattorit ovat jo nyt erittäin hyvällä tasolla (taso 4)?
Listatkaa kaikki prosessi-indikaattorit, joissa tunnistitte erityisiä puutteita lapsen oikeuksien toteutumisessa (tasot 0-2)?
Muut huomiot indikaattoreista?
Kokonaiskuva nykytilan kartoituksen tuloksista
    Tila
Mitä lapset ja nuoret erityisesti nostivat esiin kuntanne lapsiystävällisyyteen liittyen?
Mitkä ovat kuntanne vahvuudet? Mitä kunnassanne tehdään jo erityisen hyvin?
Mitkä ovat kuntanne erityiset haasteet? Missä on vielä paljon kehitettävää?
Mitä kehitystyön esteitä tai hidasteita kartoituksessa tunnistettiin? Miten esteet jatkossa ylitetään?
Osoittiko kartoitus katvealueita tiedonsaannissa?
Mitkä ovat kartoituksen tulosten perusteella kuntamme viisi keskeisintä kehitysaluetta?

Tarkastelkaa  listaamianne 1-2 tasolla olleita rakenne- ja prosessi-indikaattoreita sekä lasten näkemyksiä. Valitkaa näistä kolme tai neljä indikaattoria ja yksi lasten näkemyksistä nouseva tavoite, joihin tartutte seuraavassa Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassanne. Yhden kehittämiskohteen voitte halutessanne valita täysin vapaasti. Näin muodostuvat seuraavan toimintasuunnitelmanne viisi tavoitetta. Ensimmäisellä kaudella valitkaa yksi indikaattori Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa -osiosta sekä kahdesta muusta teemasta (yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen ja osallisuus). Tässä kohdassa EI valita indikaattoreita ”UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiostapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiosta.

    Tila
Ensimmäinen kehittämiskohde (1-2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Toinen kehittämiskohde (1-2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Kolmas kehittämiskohde (1-2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Neljäs kehittämiskohde (vapaavalintainen tai 1-2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Viides kehittämiskohde (lasten näkemysten pohjalta valittu)