Lasten näkemykset

Lasten ja nuorten näkemykset kunnan lapsiystävällisyydestä 

Huom! Voit täyttää tätä lomaketta vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

Lasten ja nuorten näkemyksiä tulee kerätä laajasti eri ikäisiltä lapsilta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa. Lisäksi kunnassa kannattaa koota fokusryhmiä tai muilla tavoin kuulla erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, jotta myös heidän näkemyksensä ja huomionsa saadaan kuuluviin.. Lue lisää 

Yleiskuvaus lasten ja nuorten kuulemisesta
    Tila
Ketkä ovat kertoneet näkemyksensä?  
Millä aikavälillä ja miten näkemykset on kerätty?
Mitä teemoja on käsitelty? 
Mikä kunnassanne on lapsiystävällistä lasten näkemyksen mukaan? Mikä on toimivaa ja mahdollistaa hyvää elämää ja turvaa lapsille?
    Tila
Alle kouluikäiset lapset 
7 - 12-vuotiaat 
13 - 15-vuotiaat 
Yli 15-vuotiaat nuoret 
Mitä kunnassanne pitäisi lasten näkemyksen mukaan kehittää (ja miten)? Mitä tarpeita ja toiveita eri ikäiset ja eri taustoista tulevat lapset nostivat esiin? 
    Tila
Alle kouluikäiset lapset 
7 - 12-vuotiaat 
13 - 15-vuotiaat 
Yli 15-vuotiaat nuoret 
Kirjatkaa lasten näkemyksistä viisi keskeisintä huomiota, jotka kunta ottaa erityisesti huomioon kehittämistyön tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. 
    Tila
Yksi (1)
Kaksi (2)
Kolme (3)
Neljä (4)
Viisi (5)