Lasten ja nuorten näkemykset kunnan lapsiystävällisyydestä 

Tälle lomakesivulle kirjataan talteen lasten ja nuorten näkemykset aina nykytilan kartoitusta tai sen päivitystä tehtäessä. Täältä löydät tarvittavat ohjeet lasten kuulemiseen:

Voit täyttää tätä lomaketta vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

HUOM!  Suomen UNICEF varaa oikeuden käyttää Lapsiystävällinen kunta -digipalveluun lisättyjä aineistoja toiminnassaan ja viestinnässään. Suomen UNICEF ei kuitenkaan koskaan julkaise yksittäisen kunnan tietoja, vaan esimerkiksi yleisiä kuvauksia lasten näkemyksistä, jotka koskevat kuntien lapsiystävällisyyttä ja sen kehittämistarpeita.

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Yleiskuvaus lasten ja nuorten kuulemisesta
  Tila
Ketkä ovat kertoneet näkemyksensä?  
Millä aikavälillä ja miten näkemykset on kerätty?
Mitä teemoja on käsitelty? 
Yleiskuvaus lasten ja nuorten kuulemisesta
  Tila
Ketkä ovat kertoneet näkemyksensä?  
Millä aikavälillä ja miten näkemykset on kerätty?
Mitä teemoja on käsitelty? 
Mikä kunnassanne on lapsiystävällistä lasten näkemyksen mukaan? Mikä on toimivaa ja mahdollistaa hyvää elämää ja turvaa lapsille?
  Tila
Alle kouluikäiset lapset 
7 - 12-vuotiaat 
13 - 15-vuotiaat 
Yli 15-vuotiaat nuoret 
Mikä kunnassanne on lapsiystävällistä lasten näkemyksen mukaan? Mikä on toimivaa ja mahdollistaa hyvää elämää ja turvaa lapsille?
  Tila
Alle kouluikäiset lapset 
7 - 12 -vuotiaat 
13 - 15 -vuotiaat 
Yli 15-vuotiaat nuoret 
Mitä kunnassanne pitäisi lasten näkemyksen mukaan kehittää (ja miten)? Mitä tarpeita ja toiveita eri ikäiset ja eri taustoista tulevat lapset nostivat esiin? 
  Tila
Alle kouluikäiset lapset 
7 - 12-vuotiaat 
13 - 15-vuotiaat 
Yli 15-vuotiaat nuoret 
Mitä kunnassanne pitäisi lasten näkemyksen mukaan kehittää (ja miten)? Mitä tarpeita ja toiveita eri ikäiset ja eri taustoista tulevat lapset nostivat esiin? 
  Tila
Alle kouluikäiset lapset 
7 - 12-vuotiaat 
13 - 15-vuotiaat 
Yli 15-vuotiaat nuoret 
Kirjatkaa lasten näkemyksistä viisi keskeisintä huomiota, jotka kunta ottaa erityisesti huomioon kehittämistyön tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. 
  Tila
Yksi (1)
Kaksi (2)
Kolme (3)
Neljä (4)
Viisi (5)
Kirjatkaa lasten näkemyksistä viisi keskeisintä huomiota, jotka kunta ottaa erityisesti huomioon kehittämistyön tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. 
  Tila
Yksi (1)
Kaksi (2)
Kolme (3)
Neljä (4)
Viisi (5)