Bild
Lue lisää
Oikeus elämään ja kehittymiseen

KANSALLISEN LAPSISTRATEGIAN VERKKOKOULUTUS

Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen 
Koulutuksesta saa tietoa väkivallasta ilmiönä, turvallisuuden merkityksestä lapsille sekä tietoa, mitä tehdä, jos epäilee tai havaitsee lapseen kohdistuvaa väkivaltaa.

Koulutus on osa kansallisen lapsistrategian verkkokoulutuskokonaisuutta e-Oppivassa. Kokonaisuuteen kuuluu 10 eri modulia. Koulutukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN VERKKOKOULUTUKSET

Linkki kaikkiin THL:N verkkokoulutuksiin

  • Barnahus-verkkokoulu:
    Soveltuu kaikille ammattilaisille. Koulutus antaa mm. keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteessa.
  • Puutu väkivaltaan: 
    Soveltuu kaikille ammattilaisille. Koulutus antaa mm. keinoja tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa  sekä keinoja toimia lähisuhdeväkivaltaepäilytilanteessa.
  • Monikulttuurisuus asiakastyössä:
    Soveltuu kaikille ammattilaisille. Antaa välineitä ja esimerkkejä, joiden avulla ammattilainen voi tarkastella omaa ajatteluaan ja toimintaansa monikulttuurisuuteen liittyen.

    THL:n verkkokoulutukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Koulutukset vaativat kirjautumisen.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN VÄKIVALLATON LAPSUUS -SIVUSTO

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ehkäistä 0–17-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa. suunnitelma sisältää kansalliset tavoitteet ja 93 tutkimusnäyttöön perustuvaa toimenpidettä alaikäisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn ja haittojen minimointiin. suunnitelma on käsikirjatyyppinen tutkimusnäyttöön perustuva julkaisu, jota voivat hyödyntää myös eri alojen ammattilaiset koulutusmateriaalina.


OPETUSHALLITUKSEN EI KAIKELLE KIUSAAMISELLE -SIVUSTO

Opetushallituksen Ei kaikelle väkivallalle -sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten tällaiset teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Materiaaleja voivat työssään hyödyntää myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat. Osa materiaaleista soveltuu käsiteltäväksi lasten ja nuorten kanssa.


 

MUITA LINKKEJÄ: