Kysymyksiä ja vastauksia hakuun liittyen

Onko UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kunnalle maksuton?

 • Malli on kunnille maksuton.
 • Mikäli kunta valitaan malliin mukaan, on kunnan itse resursoitava ja varattava riittävästi työaikaa Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorille ja -koordinaatioryhmän jäsenille. Koordinaattori ja koordinaatioryhmä vastaavat yhdessä siitä, että Lapsiystävällinen kunta -työ etenee kunnassa mallin työvaiheiden mukaisesti.

Tuleeko kunnan valita hakuprosessin aikana tuleva Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmän jäsenet?

 • Kunta voi jo hakuprosessin aikana valita ja nimetä henkilöt koordinaattoriksi ja koordinaatioryhmän jäseniksi
 • Mikäli yksittäiset henkilöt eivät ole vielä tiedossa, riittää, että kunta kirjaa hakemukseen koordinaatioryhmään valittavien jäsenten tittelit ja toimialat/edustetut tahot.
 • Koordinaatioryhmää voi täydentää myöhemmin, mikäli kunta valitaan mukaan malliin.

Keitä Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä tulee olla mukana?

 • Kunta varmistaa, että koordinaatioryhmässä ovat edustettuina kunnan kaikki eri toimialat ja muut keskeiset toimijat, kunnan luottamushenkilöt sekä kunnan viestintä. Lisäksi ryhmässä tulee olla lasten ja nuorten edustaja/edustajia.

 • Kunta kutsuu mukaan koordinaatioryhmään myös tarvittavat kunnan ulkopuoliset keskeiset toimijat, kuten hyvinvointialueen työntekijän ja luottamushenkilön. Mukaan kutsutaan myös muita aktiivisia toimijoita, jotka edistävät lapsen oikeuksia kunnassa, kuten kolmannen ja neljännen sektorin edustajia ja/tai elinkeinoelämän edustajia.

 • Ryhmällä on oltava riittävät resurssit sekä mandaatti viedä Lapsiystävällinen kunta -työtä eteenpäin koko kunnan tasolla, eri toimialat kattaen.
 • Koordinaatioryhmän voi linkittää johonkin kunnassa jo toimivaan ryhmään, kuten esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiryhmään
 • Ryhmää voi täydentää myöhemmin, mikäli kunta valitaan malliin mukaan.

Keneltä voin kysyä apua hakulomakkeen täyttämisessä?

 • Mikäli hakulomakkeen täyttämisessä on ongelmia, ole yhteydessä UNICEFiin, elina.siren@unicef.fi.

Tuleeko kunnan toteuttaa lapsen oikeuksien nykytilan kartoitus ennen malliin hakemista?

 • Kunta ei toteuta nykytilan kartoitusta hakuprosessin aikana.
 • Sen sijaan kunnan tulee tutustua malliin ja sen työvaiheisiin jo hakuprosessin alussa (katso kohta 1 hakuprosessissa).

Valitaanko kaikki hakemuksen lähettäneet kunnat malliin mukaan?

 • UNICEFin valitsee kunnat siten, että mukana on eri kokoisia kuntia eri puolilta Suomea.
 • Mukaan valittujen kuntien tulee täyttää hakulomakkeessa edellytetyt asiat.

Milloin kunta saa tiedon valinnasta?

 • UNICEF lähettää joulukuussa sähköpostilla tiedon valinnasta hakulomakkeessa mainitulle kunnan yhteyshenkilölle/koordinaattorille sekä kunnan kirjaamoon.

Tuleeko kunnan toteuttaa lapsen oikeuksien nykytilan kartoitus valinnan jälkeen, ennen UNICEFin ja kunnan välisen virallisen yhteistyön käynnistymistä?

 • Kunnan ei pidä tehdä nykytilan kartoitusta ennen UNICEFin ja kunnan yhteistyön käynnistävää alkukoulutusta.

Milloin yhteistyö kunnan ja UNICEFin välillä käynnistyy?

 • Mikäli kunta valitaan malliin mukaan, yhteistyö UNICEFin kanssa käynnistyy alkukoulutuksella alkuvuonna/keväällä 2024.
 • UNICEF sopii kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorin kanssa yhteistyön käynnistymisen ajankohdasta viimeistään tammikuussa 2024.
 • Koulutukseen osallistuu kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä.

Mitkä kunnat ovat jo mallissa mukana?

 • Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana 53  kuntaa eri puolilta Suomea. Katso täältä, mitkä kunnat toteuttavat jo mallia.

Keneltä voin kysyä lisätietoja hakuprosessista?

 • Lisätietoja hakuprosessista UNICEFilla antaa  Elina Sirén, elina.siren@unicef.fi
Kuva
Placeholder