Kuva

Kuntien kehittämät ratkaisut ovat erilaisia mutta edistävät aina kunnan suurimpien lapsenoikeushaasteiden ratkaisua. Lapsiystävällisyys voi olla esimerkiksi maksutonta iltapäivätoimintaa tai harrastuksia tai nuorisopalvelujen viemistä sinne, missä nuoret ovat.

PORIN KAUPUNKI
Porilaislapset pääsevät harrastamaan maksutta 

Porin kaupunki tukee kaikkia alakoulun viides- ja kuudesluokkalaisia sekä yläkoululaisia harrastepassilla, jolla pääsee maksutta harrastamaan kulttuuria ja liikuntaa. Pori on mukana Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin tavoitteisiin kuuluu se, että jokainen lapsi tai nuori saa mahdollisuuden harrastukseen.

Porilaisnuoret olivat itse mukana suunnittelemassa harrastuspassia. Se palvelee myös vammaisia lapsia ja nuoria. Passi sisältää myös maksuttomia bussilippuja, joita voi käyttää harrastuspaikalle matkustaessaan.

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylä lisäsi lapsivaikutusten arviointia 

Jyväskylässä on osana Lapsiystävällinen kunta -työtä lisätty lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa .

Jyväskylä teki lapsivaikutusten arvioinnin esimerkiksi pikkukoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin liittyvän valtuustoaloitteen yhteydessä. Arvioinnissa todettiin, että aamu- ja iltapäivätoiminta hyödyttää kaikkia osallistujia mutta on erityisen tärkeää pienituloisille perheille ja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille. Siksi Jyväskylässä päätettiin, että pienituloisten perheiden asiakasmaksu puolitetaan. Toimeentulotukea saavat tai lastensuojelun asiakkaina olevat perheet vapautettiin maksusta kokonaan.

HÄMEENLINNA
Nuorisopalvelut kaikkien ulottuville Hämeenlinnassa – myös korona-aikana

Hämeenlinnassa nuorisopalveluiden kesäpaku kiersi korona-aikaan vuonna 2020 kantakaupungissa ja pitäjissä toukokuusta heinäkuun loppuun. Kesäpaku ja nuorisotyöntekijät saapuivat sinne, missä nuoretkin kokoontuivat, kuten ulkonuokkareille, uimarannoille, puistoihin ja kentille. Nuorilla oli mahdollisuus myös itse ottaa yhteyttä kesäpakuun joko Instagramissa, WhatsAppissa tai perinteisesti puhelimella soittaen.

Korona-aikaan nuorisotoimintaa järjestettiin aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavilla, kuten Snapchatissä, Instagramissa, Discordissa ja Tiktokissa sekä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä erillisen viikko-ohjelman mukaan. Vakituisten nuorisotilojen käyttäjien lisäksi myös muut nuoret löysivät nuorisotyön kanavat.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Keski-Pohjanmaalla perustettiin lapsille oma päivystys 

Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan perustettiin erillinen päivystys lapsille ja nuorille. Kokeiluun ja käytännön vakiinnuttamiseen kannusti Lapsiystävällinen maakunta -pilotti, jossa UNICEFin asiantuntijat kouluttivat toimijoita päätösten lapsivaikutusten arviointiin.

Lasten ja nuorten päivystyksellä on omat tilat, erillinen puhelinneuvonta ja erikoistunut henkilökunta. Odotustiloissa ei ole pelkoa siitä, että joutuu jonottamaan esimerkiksi päihtyneiden ja häiriköivien aikuisten kanssa. Erillinen lasten ja nuorten päivystys ei ole tullut kalliimmaksi kuin aiempi toiminta, mutta toiminnan laatu on kohentunut. Lasten perheet ovat olleet tyytyväisiä. Myös erikoissairaanhoidon tarve on vähentynyt, kun lapset ja nuoret ovat saaneet oikeanlaista hoitoa ajoissa.

NOKIAN KAUPUNKI
Helposti tietoa päiväkotilasten arjen kokemuksista Nokialla

Nokialla käytetään varhaiskasvatuksessa Lasten laatupeli -menetelmää, jolla kootaan tietoa lasten arjen kokemuksista. Lapsiystävällinen kunta -työn aikana peliä on kehitetty helppokäyttöisemmäksi. Sen avulla saatiin tietää muun muassa, että ulkoilun aikana usein joku lapsi saattoi jäädä yksin, ilman kaveria, ja tämä koettiin kiusaamiseksi. Päiväkoti kehitti ratkaisun: pihaan laitettiin kaveripenkki. Yksin jäänyt menee penkille istumaan, ja kun muut huomaavat penkillä jonkun, hänet käydään hakemassa mukaan leikkiin.