Kuva

Lapsiystävällinen kunta -malliin hakeminen

UNICEF ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Hakuprosessissa on viisi vaihetta. Tutustukaa jokaiseen vaiheeseen ennen hakuprosessin käynnistämistä kunnassa.

Lapsiystävällinen kunta -mallin hakuprosessi

1. Tutustukaa malliin ja hakuprosessiin

Ennen hakuprosessin käynnistämistä kunnan tulee tutustua digipalvelussa:

Kunnan on tutustuttava myös hakulomakkeen kysymyksiin. Lisäksi kunnan kannattaa tutustua kysymyksiin ja vastauksiin hakuprosessista.

Voitte tutustua myös Lapsiystävällinen kunta -mallin yleisesittelyyn PowerPoint-muodossa.
 

2. Kunnanhallituksen on tehtävä päätös malliin hakemisesta

Kunnanhallituksen tulee tehdä virallinen päätös malliin hakemisesta. Päätöksessä kunnanhallituksen on:

A. Nimettävä alustava Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori tai kunnan yhteyshenkilö

B. nimettävä alustava Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, joka on yhdessä koordinaattorin kanssa vastuussa Lapsiystävällinen kunta -työn etenemisestä kunnassa. Hakuvaiheessa riittää, että kunta on nimennyt koordinaatioryhmän jäsenten tittelit ja toimialat/edustetut tahot, mikäli henkilöt eivät ole vielä tiedossa.

Koordinaatioryhmässä tulee olla edustettuina kunnan kaikki eri toimialat ja muut keskeiset toimijat, kunnan luottamushenkilö tai -henkilöitä, kunnan viestintä sekä kolmas sektori. Lisäksi ryhmässä tulee olla lasten ja nuorten edustaja tai edustajia.

  • Ryhmällä on oltava riittävät resurssit sekä mandaatti viedä Lapsiystävällinen kunta -työtä eteenpäin koko kunnan tasolla, eri toimialat kattaen.
  • Koordinaatioryhmän voi linkittää johonkin kunnassa jo toimivaan ryhmään (esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiryhmään).
  • Ryhmää voi täydentää myöhemmin, mikäli kunta valitaan malliin mukaan.

C. varmistettava, että kunta vastaa hakulomakkeessa oleviin kysymyksiin. Kunnanhallitus voi valtuuttaa haluamansa henkilön vastaamaan kysymyksiin kunnan puolesta.

3. Hakulomakkeen täyttäminen

Täyttäkää hakulomake, liittäkää hakemukseen kunnanhallituksen päätös hakemisesta (docx- tai PDF-tiedostona) ja lähettäkää lomake UNICEFille viimeistään 31.10.2021.
 

4. UNICEF päättää mukaan valittavat kunnat joulukuussa 2021

UNICEF ilmoittaa kuntavalinnoista joulukuussa 2021 hakulomakkeessa nimetylle kunnan koordinaattorille tai yhteyshenkilölle sekä kunnan kirjaamoon.
 

5. UNICEFin ja kunnan välisen yhteistyön käynnistyminen

Mikäli kunta valitaan mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin, UNICEFin ja kunnan välinen yhteistyö käynnistyy alkuvuonna 2022. Kehittämistyö käynnistyy alkukoulutuksella, johon osallistuu kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä.

Ota yhteyttä!


 

Mikael Malkamäki
Koordinaattori
050 442 5242