Bild

Vad ska en kommunal arbetstagare eller beslutsfattare veta om barnets rättigheter? Vad ska man veta för att kunna beakta dem i allt? I detta avsnitt ingår centrala principer, exempel och berättelser om barnets rättigheter, som är relevanta för kommunen. 

Temapaketen hjälper att förstå barnets rättigheter i kommunens vardag och beslutsfattande. Paketen är avsedda för alla i kommunen, tjänsteinnehavarna, arbetstagarna, de politiska beslutsfattarna, kommuninvånarna och andra intressenter. Språket i temapaketen i avsnittet är lättförståeligt. Barnrättsmaterial specifikt för barn finns på Barnombudsmannens sidor.  

Om du ingår i koordineringsgruppen En barnvänlig kommun eller på annat sätt aktivt deltar i din kommuns utvecklingsarbete, rekommenderar vi att du tar del av alla fem teman. Detta ger dig den grundläggande information du behöver för att fortsätta ditt arbete. Börja med introduktionen. Därefter kan du gå vidare i den ordning du vill. Avsnittet innehåller också ytterligare information och länkar för ytterligare uppföljning. 

Behöver du en snabb introduktion till barnets rättigheter? Kolla in bildspelet och videorna på sidan Barnets rättigheter i ett nötskal.

Författarna
Temapaketens författare

Temapaketen har skrivits av (i bokstavsordning): 

UNICEF: Inka Hetemäki, Mirella Huttunen, Sanna Koskinen, Johanna Laaja, Mia Malama, Mikael Malkamäki och Minna Suihkonen.  

Övriga sakkunniga: Kati Honkanen, Hanna Kettunen (THL), Tomi Kiilakoski (Ungdomsforskningssällskapet), Katja Kivioja (EVAus-palvelut Kivioja), Ulla Korpilahti (THL), Johanna Lampinen, Katja Mettinen (Rädda Barnen rf) och Elina Sirén.  

Ett varmt tack till alla skribenter! Tack också till de många övriga experter som kommenterat materialen!   

Hos UNICEF har Johanna Laaja ansvarat för produktionen av materialen. Texterna har redigerats av Johanna Korhonen.