Bild

Tillsammans framåt ett skede i sänder

UNICEF går sida vid sida med kommunen under hela processen En barnvänlig kommun. På uppföljningsträffarna granskar kommunen och UNICEF tillsammans hur utvecklingsarbetet framskrider. På utvärderingsträffen går man igenom resultaten av arbetet. Välgjort arbete belönas med att kommunen får erkännande som En barnvänlig kommun.


Träffarnas innehåll och anvisningarna för dem har beskrivits noggrannare på sina egna sidor. Du hittar sidorna i det vänstra navigationsfältet.