Kuva

Arviointitapaamisessa luodaan katse taaksepäin ja nykyhetkeen: kunnan ja UNICEFin edustajat arvioivat, miten kunnan omat Lapsiystävällinen kunta -tavoitteet on saavutettu ja millaisiin tuloksiin kunnassa on päästy. 

Lapsiystävällinen kunta -työn alussa kuntanne kartoitti nykytilan ja laati toimintasuunnitelman. Nyt on aika tarkastella, mitä tuloksia kunnassa on saatu aikaan. Arviointitapaamisessa arvioidaan Lapsiystävällinen kunta -työn prosessia ja sen tuloksia yhdessä UNICEFin asiantuntijoiden kanssa.  

Jos UNICEF arvioi, että työ on edennyt tunnustuksen kriteerien ja mallin yleisten periaatteiden mukaan, se myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Tunnustuksen myöntämistä arvioidessaan UNICEF ottaa huomioon toimenpiteiden toteutumisen lisäksi prosessi-indikaattoreiden tasokuvausten vaatimukset, mahdolliset tulosindikaattoreiden muutokset, kunnan oman seurannan ja arvioinnin määrälliset ja laadulliset tulokset sekä lasten arvioinnin.

Tunnustuksen kriteerit on kuvattu omalla sivullaan.

Milloin arviointitapaaminen pidetään? 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori varaa ajan arviointitapaamiseen, kun kunta on toteuttanut Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa noin kaksi tai neljä vuotta riippuen toimintasuunnitelmakauden pituudesta. 

Varausohjeet koordinaattorille

Miten varaan ajan arviointitapaamiselle?

 • Tee varaus tapaamiselle viimeistään kuukautta ennen toivomaanne ajankohtaa. 
 • Tarkista UNICEFin asiantuntijan kanssa tarjolla olevat ajat ja sopikaa yhdessä sopiva. Ilmoita UNICEFille tapaamisen arvioitu osallistujamäärä. Ilmoita myös osallistuuko nuorisovaltuuston edustaja tapaamiseen.  Voit ilmoittaa myös muita tapaamiseen liittyviä seikkoja.

 • Varmista, että ajankohta sopii kuntanne koko koordinaatioryhmälle.  
 • Lähetä tieto ajankohdasta ja UNICEFilta saamasi kalenterimerkintä linkkeineen koordinaatioryhmälle.
 • Mikäli tapaaminen järjestetään kunnassa kasvokkain, muista varata sopiva tila saman tien. 
 • Varmista, että kuntanne toimintasuunnitelma on digipalvelussa ajan tasalla.
 • Varmista, että kuntanne arviointilomake on valmis ennen tapaamista. Lomake on kunnan omalla sivulla kirjautumisen takana.

Ketkä osallistuvat, ja miten valmistaudumme? 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori kutsuu kunnasta mukaan koko koordinaatioryhmän. UNICEFin asiantuntija (yksi tai useampia) osallistuu tapaamiseen etäyhteydellä tai paikan päällä kunnassa. Kunnan edustajat toimivat harkintansa mukaan: voi kokoontua kunnassa sopivaan tilaan tai osallistua verkossa. 

Valmistautumisohjeet

Miten valmistaudumme arviointitapaamiseen?

Kun kunta on toteuttanut ensimmäistä Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa noin kaksi vuotta, on aika arvioida kehittämistyön onnistumisia ja tuloksia. 

 • Koordinaattori ja koordinaatioryhmä tutustuvat arviointilomakkeeseen viimeistään 2—3 kuukautta ennen tapaamista. 
 • Arviointilomakkeen täyttämisestä vastaavat koordinaattori ja koordinaatioryhmä. Työhön voi osallistua myös muita tahoja kunnasta. 
 • Koordinaatioryhmä hyväksyy täytetyn ja valmiin arviointilomakkeen.  
 • Koordinaattori tallentaa lomakkeen UNICEFin digipalveluun osaksi kuntanne tietoja. Lomake tulee olla tallennettuna viimeistään kaksi viikkoa ennen sovittua arviointitapaamista
 • Varmistakaa, että kuntanne toimintasuunnitelma on digipalvelussa ajan tasalla ja että tulosindikaattorit on päivitetty digiin. Kirjatkaa tavoitteina olleiden rakenne- ja prosessi-indikaattoreiden tasonousu arviointilomakkeelle.
Ota yhteyttä!

Jos sinulla on kysymyksiä arvioinnista tai tapaamiseen valmistautumisesta, olethan yhteydessä UNICEFiin!