Kuva

Onnistumista arvioidaan yhdessä

Arviointitapaamisessa luodaan katse taaksepäin ja nykyhetkeen: kunnan ja UNICEFin edustajat arvioivat, miten kunnan omat Lapsiystävällinen kunta -tavoitteet on saavutettu ja millaisiin tuloksiin kunnassa on päästy. 

Lapsiystävällinen kunta -työn alussa kuntanne kartoitti nykytilan ja laati toimintasuunnitelman. Nyt on aika tarkastella, mitä tuloksia kunnassa on kahdessa vuodessa saatu. Arviointitapaamisessa arvioidaan Lapsiystävällinen kunta -työn prosessia ja sen tuloksia yhdessä UNICEFin asiantuntijoiden kanssa.  

Jos UNICEF arvioi, että työ on edennyt tunnustuksen kriteerien ja mallin yleisten periaatteiden mukaan ja kunnan tavoitteet on saavutettu, se myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustuksen kriteerit on kuvattu omalla sivullaan.

Milloin arviointitapaaminen pidetään? 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori varaa ajan arviointitapaamiseen, kun kunta on toteuttanut ensimmäistä Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa noin kaksi vuotta. 

Varausohjeet koordinaattorille
Miten varaan ajan arviointitapaamiselle?
 • Tee varaus tapaamiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen toivomaanne ajankohtaa. 
 • Varmista, että ajankohta sopii kuntanne koko koordinaatioryhmälle. 
 • Tarkista varauskalenterista tarjolla olevat ajat ja varaa sopiva. Ilmoita UNICEFille yhteystietojenne lisäksi tapaamisen arvioitu osallistujamäärä. Voit ilmoittaa myös muita tapaamiseen liittyviä seikkoja. Huomaa, että kunnan kehittämistyöhön liittyviä asioita ei voi kirjata varaukseen, vaan ne kirjataan arviointilomakkeeseen.  
 • Kun olet tehnyt varauksen, saat sähköpostiisi vahvistusviestin ja kalenterikutsun. Lähetä tieto ajankohdasta ja Teams-linkki koko koordinaatioryhmälle.
 • Mikäli tapaaminen järjestetään kunnassa kasvokkain, muista varata sopiva tila saman tien. 
 • Varmista, että kuntanne toimintasuunnitelma on digipalvelussa ajan tasalla.
 • Varmista, että kuntanne arviointilomake on valmis ennen tapaamista. Lomake on kunnan omalla sivulla kirjautumisen takana.

Ketkä osallistuvat, ja miten valmistaudumme? 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori kutsuu kunnasta mukaan koko koordinaatioryhmän. UNICEFin asiantuntija (yksi tai useampia) osallistuu tapaamiseen etäyhteydellä tai paikan päällä kunnassa. Kunnan edustajat toimivat harkintansa mukaan: voi kokoontua kunnassa sopivaan tilaan tai osallistua verkossa. 

Valmistautumisohjeet
Miten valmistaudumme arviointitapaamiseen?

Kun kunta on toteuttanut ensimmäistä Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa noin kaksi vuotta, on aika arvioida kehittämistyön onnistumisia ja tuloksia. 

 • Koordinaattori ja koordinaatioryhmä tutustuvat arviointilomakkeeseen viimeistään 2—3 kuukautta ennen tapaamista. 
 • Arviointilomakkeen täyttämisestä vastaavat koordinaattori ja koordinaatioryhmä. Työhön voi osallistua myös muita tahoja kunnasta. 
 • Koordinaatioryhmä hyväksyy täytetyn ja valmiin arviointilomakkeen.  
 • Koordinaattori tallentaa lomakkeen UNICEFin digipalveluun osaksi kuntanne tietoja. Lomake tulee olla tallennettuna viimeistään kaksi viikkoa ennen sovittua arviointitapaamista
 • Varmistakaa, että kuntanne toimintasuunnitelma ja nykytilan kartoitus (päivitys) ovat digipalvelussa ajan tasalla. 
Ota yhteyttä!

Jos sinulla on kysymyksiä arvioinnista tai tapaamiseen valmistautumisesta, olethan yhteydessä UNICEFiin: 
 

Mikael Malkamäki
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
050 442 5242