Bild

I Tavastehus är barnvänligheten stadens stenfot

I Tavastehus har det barnvänliga arbetet starkt knutits samman med de kommunala strukturerna, berättar stadens strategichef Markku Rimpelä. Nu vill man i kommunen regelbundet följa med barnens och de ungas lycka.

Tavastehus var den första kommunen i Finland som fick UNICEFs erkännande som Barnvänlig kommun 2013.

”Vi har kopplat Barnvänlig kommun-tanken till våra existerande strukturer”, säger stadens strategichef Markku Rimpelä. ”Som bäst bygger vi upp ett Barnvänligt Tavastehus-program som sammanknyts med den nationella barnstrategin. Barnvänlighet är en av hörnstenarna i stadens strategi.”  

”I en sådan stad där barnen trivs, trivs alla."

”Nu kan man säga att Barnvänlig kommun-tänkandet har intagit sin plats mellan människornas öron. Det är ett tänkesätt som påverkar det politiska beslutsfattandet och tjänsteinnehavarnas arbete.”

Rimpelä berättar att det har behövts tid för att förankra tänkesättet. ”Det uppstår lätt diskussion att varför barnen, varför inte lika väl någon annan grupp. De här diskussionerna måste föras. I det praktiska livet balanserar man också exempelvis med ekonomin: hur bedömer man barnets bästa och barnvänligheten när man till exempel måste gallra i skolnätet.”

”UNICEF är en värdefull partner för oss. UNICEF har hjälpt oss att berika vår verksamhet och erbjudit synnerligen betydelsefull hjälp vid utvecklingen av barnvänligheten i staden”, säger Rimpelä. 

Tavastehus har med enkäter kartlagt barnens och de ungas uppfattningar om lycka.   

”Lycka får man av vanliga saker såsom vänner, hobbyer, nära mänskliga relationer, delikatesser, att ha roligt och en vardag som förlöper väl. Nu utvecklar vi mätare, med vilka man regelbundet får information om barnens och de ungas lycka, turvis med enkäten Hälsa i skolan", berättar strategichef Jari Pekuri, som arbetar i programmet Barnvänligt Tavastehus.

”Fastän vi har gjort Barnvänlig kommun-arbete redan länge, tillför UNICEF oss fortfarande nya synvinklar.” 

Med lycklighetsmätarna undersöker man mänskliga relationer, delaktighet, inlärning samt hälsa och trygghet.

”Fastän vi har gjort Barnvänlig kommun-arbete redan länge, tillför UNICEF oss fortfarande nya synvinklar. Det hjälper med sin feedback oss att lägga märke till saker, som vi kanske inte själva skulle komma att tänka på. UNICEF är en mycket positiv sparringpartner" säger Pekuri. 

Strategichef Rimpelä är nöjd att familjevänligheten i Tavastehus har kommit upp i välkändhetsenkäter i enkäter för invånare i andra kommuner. ”Barnens och de ungas lycka är ett viktigt mål för oss med tanke på hela kommunens livskraft.”   

”I en sådan stad där barnen trivs, trivs alla", konstaterar Rimpelä.

Text: Johanna Korhonen
Bild: Tavastehus strategichef Markku Rimpelä tror att en Barnvänlig kommun är en kommun som är bra för alla invånare. © UNICEF, Riku Hasari

Se också en video producerad av Tavastehus stad (på finska), där stadsdirektör Timo Kenakkala berättar om Barnvänlig kommun-arbetet i Tavastehus.