Kuva

Miten valita tavoitteet ja toimet?

Toimintasuunnitelman tavoitteet valitaan nykytilan kartoituksen tulosten perusteella. Kaikille sykleille valitaan viisi tavoitetta alla olevat ohjeet huomioiden.  


Kun käsittelitte nykytilan kartoitusta, tunnistitte heikoimmat tulokset saaneita indikaattoreita. Valitkaa nyt näistä heikoimmat tulokset saaneista  prosessi-indikaattoreista kolme tai neljä sellaista, jotka haluatte ottaa kehittämistyönne tavoitteiksi. Indikaattorien muotoilut toimivat tavoitteina sellaisinaan.  

Muistakaa, että jokaisesta viidestä Lapsiystävällinen kunta -teemasta tulee valita tavoite osaksi kunnan kehittämistyötä. Teemat ovat lapsen oikeudet kunnan rakenteissa, yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus. Samatkin tavoitteet voivat jatkua useampia syklejä, kunhan lisäksi alla kuvattuja ohjeita seurataan. 

Voitte valita toimintasuunnitelman tavoitteeksi vain sellaisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kunnassa voidaan vaikuttaa. Hyvinvointialueen vastuulla olevia indikaattoreita voitte valita toimintasuunnitelmaan vain, jos hyvinvointialue sitoutuu yhteiseen kehittämistyöhön.

Eri syklien tarkemmat ohjeistukset: 

Tavoitteita on kaikissa sykleissä vähintään viisi, mutta etenkin neljän vuoden sykliin siirtyessänne kannattaa arvioida olisiko oikeampi määrä esimerkiksi seitsemän tavoitetta. 

Image

Ensimmäisessä, noin kaksivuotisessa syklissä yhteensä kolme (tai halutessanne neljä) tavoitetta tulee suoraan rakenne- ja prosessi-indikaattoreista. Tavoitteiden muotoilu on täysin yhtenevä valitun indikaattorin kanssa (indikaattori = tavoite). Tavoite tulee valita Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa -osiosta ja kahdesta muusta teemasta. Neljäs tavoite nousee nykytilan kartoituksessa kuulluista lasten näkemyksistä. Viidennen tavoitteen voitte valita vapaasti oman harkintanne mukaan. Ohjeet ja vinkit ensimmäisen syklin toimintasuunnitelman laadintaan löytyvät kootusti myös tästä PDF-dokumentista.

Image

Kolmannessa syklissä (4 vuotta) valitaan viimeinen, vielä käsittelemätön teema osaksi toimintasuunnitelman tavoitteita. Tavoitteista vähintään kolme tai neljä on johdettu suoraan rakenne- ja prosessi-indikaattoreista. Yksi tavoitteenne on noussut lasten näkemyksistä, ja loput kaksi tai kolme tavoitetta olette valinneet oman harkintanne mukaan. 

Image

Toisessa syklissä (2 vuotta) valitkaa vähintään yksi uusi teema jo aiemmin tehdyn nykytilan kartoituksen pohjalta. Arvioikaa ovatko aiemmassa nykytilan kartoituksessa heikolla tasolla olleet rakenne- ja prosessi-indikaattorit edelleen heikolla tasolla. Kolme tai neljä tavoitetta tulee edelleen suoraan rakenne- ja prosessi-indikaattoreista. Yksi tavoite perustuu edelleen lasten näkemyksiin, ja yhden olette halutessanne valinneet vapaasti. 

Image

Neljännestä syklistä (4 vuotta) eteenpäin kunta saa vapaasti valita kaikki tavoitteet tai jatkaa aiempien tavoitteiden kehittämistä. Kaikki tavoitteet perustuvat aina tuoreimpaan nykytilan kartoitukseen.  

Kunta määrittää omat lisätavoitteensa vapaasti 

Kunnan vapaavalintainen tavoite voi liittyä esimerkiksi siihen, miten lapsen oikeuksien edistäminen nivotaan osaksi kunnan hanketyötä, kuntastrategiaa tai ohjelmia.  

Halutessaan kunta voi vapaasti lisätä toimintasuunnitelmaan muitakin omia tavoitteitaan. Paikallisina toimijoina tiedätte, millaiset toimet mallissa olevien lisäksi palvelisivat parhaiten juuri teidän kuntanne lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista.