Kuva

Alkukoulutus

UNICEF tarjoaa kunnalle kehittämistyön käynnistävän alkukoulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi mitä lapsen oikeudet kunnan arjessa ja päätöksenteossa tarkoittavat ja miten niitä edistetään mallin tarjoaman työvälineen avulla.  

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö käynnistyy koordinaatioryhmälle pidettävällä noin kolmetuntisella alkukoulutuksella. UNICEF tulee paikan päälle kuntaan ja vetää koordinaatioryhmälle Lapsiystävällinen kunta -alkukoulutuksen. Tarvittaessa alkukoulutus voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena. 

UNICEFin digipalvelusta löytyy ajanvarauskalenteri koulutuksen ajankohdan sopimiseen. Kunnan koordinaattori valitsee koko koordinaatioryhmälle sopivan ajankohdan, lähettää kutsun koulutukseen koko koordinaatioryhmälle, kerää ilmoittautumiset ja toimittaa UNICEFille ajantasaisen tiedon osallistujamäärästä kolme päivää ennen koulutusta.  

"Oikein antoisa iltapäivä, johdatti pohtimaan jo oman organisaation toimintatapoja ja osallistumis- ja kehittämismahdollisuuksia."

"Kiitos koulutuksesta! Paljon lähti ajatuksia liikkeelle."

"Antoisa koulutus, nyt on kiva lähteä työstämään Lapsiystävällistä kuntaa!"
Osallistujien palautteita

Koulutuksessa käydään läpi 

  • Mitä Lapsiystävällinen kunta -malli tarkoittaa?  
  • Mihin tarpeeseen malli vastaa? 
  • Mitä lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet tarkoittavat? 
  • Miten lapsen oikeuksia edistetään kunnan arjessa? 
  • Miten juuri teidän kuntanne lähtee etenemään kehittämistyössä? 

Koulutus sisältää

  • Lapsen oikeuksista oppimista monipuolisin menetelmin (asiantuntijapuheenvuorot, videot, tehtävät)
  • Kunnan lapsen oikeuksien tilaa kartoittavaa ryhmätyöskentelyä