Kuva

Kotikuntasi toiminta ja päätökset vaikuttavat siihen, onko jokaisella kuntasi lapsella hyvä elämä. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen ääni kuuluu ja se otetaan vakavasti.

Suomessa on noin miljoona lasta eli alle 18-vuotiasta. Jos me aikuiset pystymme takaamaan heille hyvän elämän lapsuudessa ja nuoruudessa, rakennamme heidän tulevaisuudelleen vankan pohjan.  UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa.  

Kuva
""

 

Lapsiystävällisessä kunnassa  

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Miksi Lapsiystävällinen kunta -malli? 

Suomessakin on lapsia, jotka menevät nälkäisinä nukkumaan. Joka neljännen lapsen vanhemmalla on hoitoa vaativa päihde- tai mielenterveysongelma. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on muita suurempi riski kokea syrjintää ja väkivaltaa. vammaisten lasten oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ei aina toteudu. 

Lapsiystävällinen kunta -mallin tuella kunta varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen.  

Me aikuiset emme läheskään aina huomaa ottaa lapsia mukaan suunnittelemaan heille tärkeitä palveluja ja ympäristöjä. Emme muista tai osaa katsoa asioita lasten ja nuorten näkökulmista, vaikka haluamme heidän parastaan. 

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. 

Hetkellisen avun sijaan pysyviä parannuksia

Lapsiystävällinen kunta -malli saa aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut.

Joko sinun kuntasi on lapsiystävällinen?

Katso täältä, mitkä kunnat toteuttavat jo mallia. Jos kuntasi ei vielä ole mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, se voi hakea mukaan. Kuntalaisena voit olla asiassa aktiivinen: ehdota malliin hakemista kuntasi poliittisille päätöksentekijöille tai viranhaltijoille tai kirjoita paikallislehden mielipidesivulle.

Tiedätkö, että kuntasi on jo mukana mallissa, mutta haluaisit tietää lisää tai vaikuttaa lapsiystävällisyyden kehittämiseen kunnassasi? 

Tarkista, kertooko kuntasi nettisivuillaan omasta Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstään. Jokaisella mallissa mukana olevalla kunnalla on Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori. Häneltä saat lisätietoja. Ole yhteydessä omaan kuntaasi saadaksesi koordinaattorin yhteystiedot. Voit olla myös yhteydessä UNICEFiin. Katso yhteystiedot tämän sivun lopusta.