Kuva

Tule UNICEFin kumppaniksi ja tue lapsia Suomessa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla saatetaan lasten ääni kuuluviin ja varmistetaan hyvä elämä jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle.

UNICEF on maailman suurin ja vaikutusvaltaisin lastenjärjestö. Se tekee työtä myös Suomessa asuvien lasten hyväksi. Voisiko yrityksenne tukea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia? 

Suomalaiset lapset voivat keskimäärin hyvin, mutta keskiarvot eivät kerro koko totuutta.

  • noin 120 000 lasta elää köyhässä perheessä.
  • arviolta joka neljännen lapsen perheessä on päihde- tai mielenterveysongelma
  • 10 prosentilla yläkouluikäisistä ei ole yhtään läheistä ystävää
  • vammaisten lasten oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ei toteudu.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia katsomaan keskiarvojen yli ja varmistamaan jokaisen lapsen hyvinvoinnin.

Miksi yrityksen kannattaa tukea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia? 

Image

Yritys voi osoittaa tukensa kotimaan lapsille. Myös Suomessa on lapsia, jotka menevät nälkäisinä nukkumaan ja lapsia, jotka kärsivät vanhempiensa päihdeongelmista.

Image

Yritys voi luottaa siihen, että UNICEFin kautta lahjoitetut varat käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja niiden käytöstä raportoidaan läpinäkyvästi.

Image

Tuki ei jää ensiavuksi vaan tuottaa pysyviä, rakenteellisia parannuksia.

Image

Yrityksellä on aina paremmat edellytykset toimia, kun se koetaan vastuulliseksi toimijaksi. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on paitsi vastuullista myös hyvää liiketoimintaa.

Miksi lapsiin kannattaa sijoittaa? 

Yritysten toimintaympäristö ulottuu lasten koulumatkoille, takapihoille ja koteihin. On väistämätöntä, että yritysten toiminnalla on vaikutuksia lasten elämään. Lapset ovat asiakkaita, työntekijöiden perheenjäseniä, nuoria työntekijöitä, yritysten tuotantolaitosten läheisyydessä asuvia ihmisiä sekä tulevia palkansaajia ja yritysjohtajia. 

Yritys, joka sisällyttää lapsen oikeuksien kunnioittamisen ja edistämisen ydintoimintaansa, hyödyttää lapsia ja yhteiskuntaa ja saa siitä liiketoiminnallista hyötyä. 

Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat hyvän maineen rakentumista, parantavat riskien hallintaa ja takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia. Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa. 

Mitä yritys voi tehdä lasten hyväksi? 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli tavoittaa jo yli 50 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Tarvitsemme tukeasi, jotta voimme tavoittaa yhä suuremman osan lapsista. 

Yrityksenä voitte vaikuttaa lasten elämään kunnissa kautta Suomen. Lapsiystävällinen kunta -mallia voi tukea kertaluonteisilla tai toistuvilla lahjoituksilla.  

”Lapsiystävällinen kunta -mallin hienous piilee siinä, että se muuttaa kaikkien toimijoiden näkökulman konkreettisesti ja peruuttamattomasti. Kun on kerran kunnolla havainnut lapset ja nuoret, heidät muistaa kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa."
Kalle Larsson, kunnanjohtaja, Tammela
Kuva
""


Lapsiystävällisessä kunnassa  

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Näin malli toimii

Suurin osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa. Kunta tavoittaa kaikki alueellaan asuvat lapset. Sillä on sekä mahdollisuudet että valtuudet toimia. 

Lapsiystävällinen kunta on UNICEFin kunnille tarjoama työväline, joka auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Mallin avulla kunta:
a) tunnistaa, missä sillä on parannettavaa lapsen oikeuksien suhteen
b) määrittelee, mitä sen tulee tehdä, jotta jokaisen lapsen oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman hyvin
c) seuraa järjestelmällisesti työnsä edistymistä.

Ota meihin yhteyttä
Niina Gerritsen
Avainasiakaspäällikkö
+358 40 508 7066