Kuva

Sijoita lasten hyvinvointiin Suomessa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla saatetaan lasten ääni kuuluviin ja varmistetaan hyvä elämä jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle.

Jokaisen lapsen hyvä lapsuus on paras mahdollinen investointi koko Suomen tulevaisuuteen. Suomalaiset lapset voivat keskimäärin hyvin, mutta keskiarvot eivät kerro koko totuutta: 

  • noin 120 000 lasta elää köyhässä perheessä.
  • arviolta joka neljännen lapsen perheessä on päihde- tai mielenterveysongelma
  • 10 prosentilla yläkouluikäisistä ei ole yhtään läheistä ystävää
  • vammaisten lasten oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ei toteudu.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia katsomaan keskiarvojen yli ja varmistamaan jokaisen lapsen hyvinvoinnin.

Kutsumme Lapsiystävällinen kunta -mallimme tukijoiksi yksityishenkilöitä ja säätiöitä, jotka haluavat saada aikaan pysyviä ja vaikuttavia parannuksia Suomessa asuvien lasten elämään ja tulevaisuuteen. 

Lapsiystävällinen kunta -malli tavoittaa jo yli puolet lapsista Suomessa. Tarvitsemme tukeasi, jotta voimme tavoittaa yhä suuremman osan lapsista. Työtä voi tukea kertaluontoisilla tai useamman vuoden lahjoituksilla, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen työn lasten hyväksi.

Miksi lasten auttaminen kuntien kautta on tehokasta?

Image

Lahjoituksesi on investointi hyvään tulevaisuuteen Suomessa. Syrjäytyminen tulee kalliiksi koko yhteiskunnalle. Vastaavasti jokainen euro, joka käytetään lapsen hyvään elämään, tuottaa tulosta.

Image

Voit luottaa siihen, että UNICEFin kautta lahjoitetut varat käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja niiden käytöstä raportoidaan sinulle läpinäkyvästi.

Image

Lahjoituksesi ei jää ensiavuksi vaan tuottaa yhteiskuntaamme pysyviä, rakenteellisia muutoksia lasten eduksi.

Image

Lahjoittajana pääset itse läheltä havainnoimaan, miten UNICEFin työ muuttaa lasten olosuhteita, Suomea ja maailmaa.

”Lapsiystävällinen kunta -mallin hienous piilee siinä, että se muuttaa kaikkien toimijoiden näkökulman konkreettisesti ja peruuttamattomasti. Kun on kerran kunnolla havainnut lapset ja nuoret, heidät muistaa kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa."
Kalle Larsson, kunnanjohtaja, Tammela

Näin malli toimii

Suurin osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa. Kunta tavoittaa kaikki alueellaan asuvat lapset. Sillä on sekä mahdollisuudet että valtuudet toimia.

Lapsiystävällinen kunta on UNICEFin kunnille tarjoama työväline, joka auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Mallin avulla kunta:
a) tunnistaa, missä sillä on parannettavaa lapsen oikeuksien suhteen
b) määrittelee, mitä sen tulee tehdä, jotta jokaisen lapsen oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman hyvin
c) seuraa järjestelmällisesti työnsä edistymistä.

Lapsiystävällinen kunta -työssä mukana olevat kunnat saavat UNICEFilta koulutusta, työkaluja ja vetoapua. Tapaamme ja koulutamme Suomessa vuosittain satoja kuntapäättäjiä ja viranomaisia, jotta ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat pysyvästi.

Kuva
Placeholder

Lapsiystävällisessä kunnassa  

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa
Ota meihin yhteyttä
Hanna Perttu
Avainasiakasvastaava
+358 50 5699 415