Kuva

Kouluampuminen on järkyttänyt syvästi meitä kaikkia. Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt turvallisten aikuisten rauhallista läsnäoloa, kuuntelua ja ymmärrystä. Kokosimme tälle sivulle eri toimijoiden materiaalia lasten ja nuorten tukemiseen sekä tietoa teemasta lapset ja väkivalta. Kiitos, että teet työtä joka päivä lasten hyväksi. Työsi on mittaamattoman arvokasta.

Näin puhut lapselle pelottavista tapahtumista

Suomen UNICEF kokosi ohjeita vanhemmille ja muille lasten lähiaikuisille siitä, kuinka pelottavista tapahtumista, kuten väkivallanteoista, kannattaa puhua lapsille. Voit jakaa artikkelia kunnassasi esimerkiksi kunnan eri toimijoille ja suoraan lasten lähiaikuisille.

> Lue artikkeli Suomen UNICEFin verkkosivulta

Tukimateriaalia väkivaltaisten tapahtumien käsittelyyn lasten kanssa

Monet toimijat tarjoavat tukimateriaalia väkivaltaisten tapahtumien käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Kokosimme alle THL:n ja Opetushallituksen kokoamaa ja tuottamaa materiaalia.

> THL:n koostesivu: Avuksi kouluampumisesta puhumiseen
> THL: Ohjeita kouluampumisen käsittelyyn ammattilaisille
> Opetushallitus: ohjeita kriisitilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

THL:n Barnahus-verkkokoulu lisää ammattilaisten tietoutta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta

THL:n maksuton Barnahus-verkkokoulutus antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. Koulutus soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Barnahus-verkkosivustolta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä materiaalia lapsiin kohdistuva väkivalta -teemasta. Esimerkiksi Me autamme sinua -esitteessä kerrotaan viranomaisten toiminnasta tilanteissa, joissa epäillään lapseen tai nuoreen kohdistunutta väkivaltaa. Lisäksi esitteessä on kuvattu väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyvä palvelupolku.

> Tutustu koulutukseen
> Testaa Barnahusin kotisivulla, tunnistatko lapsiin kohdistuvan väkivallan muodot
> Tilaa Me autamme sinua -esite (webropol-lomake)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus ja kannanotto: Vakavasti väkivaltaiset ja itsetuhoiset lapset tarvitsevat tehokkaampaa apua

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen kehitystä sekä lainsäädännön uudistustarpeita. Tuoreimman vuosikertomuksen teema on ”Toteutuuko lapsen oikeus terveyteen?”.

Vuosikertomuksen yhteydessä lapsiasiavaltuutettu julkaisi kannanoton, jossa nostetaan esille vakavasti väkivaltaisten ja itsetuhoisten lasten vaikea tilanne. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että näiden lasten auttamiseksi tulisi perustaa hydridiyksiköitä, joissa lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osaaminen yhdistyvät.

> Lapsiasiavaltuutetun tiedote
> Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2023: Toteutuuko lapsen oikeus terveyteen?

LSKL: Luottamus ja selkeät toimintatavat tukevat lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen hyvää yhteistyötä 

Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) asiantuntijat kirjoittavat siitä, kuinka tärkeää varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun saumaton yhteistyö on. Blogitekstin yhteydessä on myös video, jolla kuntien ja hyvinvointialueen toimijat keskustelevat LSKL:n asiantuntijoiden kanssa varhaisen puheeksioton tärkeydestä lapsen turvallisuuden kannalta.

> Lue LSKL:n blogikirjoitus