Kuva

Teemapaketit old

Tässä osiossa pääset syventämään tietojasi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Luettuasi ymmärrät entistä paremmin, miten lapsen oikeudet näkyvät kunnan arjessa, hallinnossa ja päätöksenteossa ja miten voit omassa työssäsi edistää lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Tämä osio on tarkoitettu kaikille kunnassa: viranhaltijoille, työntekijöille, poliittisille päätöksentekijöille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Osion teemapakettien kieli on selkeää ja soveltuu myös nuoremmille lukijoille. Nimenomaan lapsille tarkoitettua lapsenoikeusmateriaalia löydät Lapsiasiavaltuutetun sivuilta

Jos olet osa Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmää tai muuten aktiivisesti mukana kuntasi kehittämistyössä, tutustu kaikkiin viiteen teemaan. Näin saat tarvittavat perustiedot työn jatkamiseen. Aloita johdannosta, muuten voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Osio sisältää myös lisätietoa ja linkkejä jatkotutustumista varten.

Kuva
""


JOHDANTO LAPSEN OIKEUKSIIN

Lapsuus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. Varhaisvuosien pohjalle rakentuu sekä yksilön että koko yhteiskunnan tulevaisuus. Siksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle erityiset oikeudet, joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole.

Lue lisää >>
Kuva
""


YHDENVERTAISUUS

Moni ajattelee, että meidän kunnassa ei syrjitä yhtäkään lasta – eikö tosiaan? Mistä tiedätte? Syrjintää on monenlaista, eikä sen kaikkia muotoja ole helppo nähdä tai tunnistaa. Kaikenlainen syrjintä kuitenkin vahingoittaa kohteena olevaa lasta tai nuorta. Siksi on tärkeää miettiä, kuinka kunta varmistaa kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja muuttuu mahdollistavaksi kunnaksi.

Lue lisää >>
Kuva
""


LAPSEN ETU

Lapsuus on ihmisen kehityksessä korvaamattoman tärkeä vaihe. Se on samalla koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kestävyyden pohja. Siksi YK:n lapsen oikeusien sopimus velvoittaa aina arvioimaan lapsen etua ja antamaan sille päätösharkinnassa etusijan.

Lue lisää >>
Kuva
""


OIKEUS ELÄMÄÄN JA KEHITTYMISEEN

Ihmisen hyvän elämän pohja on lapsuudessa ja nuoruudessa. Lapsi tarvitsee suojaa uhkilta ja vaaroilta, mutta myös monenlaista tukea kehittymiseen. Hyvään lapsuuteen kuuluvat myös leikki, ilo ja oppiminen.

Lue lisää >>
Kuva
""


OSALLISUUS

Suomessa on miljoona kuntalaista, jotka eivät ikänsä takia vielä pääse äänestämään. On tärkeää varmistaa, että he tulevat kuulluiksi ja pääsevät vaikuttamaan.
Jokaisen lapsen ja nuoren osallisuus on keskeinen oikeus, mutta myös väline rakentaa yhä elinvoimaisempaa kuntaa.

Lue lisää >>
Teemapakettien kirjoittajat
Teemakokonaisuuksia ovat olleet kirjoittamassa:

UNICEF: Inka Hetemäki, Mirella Huttunen, Sanna Koskinen, Johanna Laaja, Mia Malama, Mikael Malkamäki ja Minna Suihkonen. 

Muut asiantuntijat: Kati Honkanen, Hanna Kettunen (THL), Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusseura), Katja Kivioja (EVAus-palvelut Kivioja), Ulla Korpilahti (THL), Johanna Lampinen, Katja Mettinen (Pelastakaa Lapset ry.) ja Elina Sirén. 

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille! Kiitos myös materiaaleja kommentoineille lukuisille muille asiantuntijoille! 

Materiaalien tuotannosta on UNICEFilla vastannut Johanna Laaja. Tekstit on toimittanut Johanna Korhonen.