Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi -työpaja 24.9.2024

AIKATAULU:
24.9.2024 klo 9-12

TAPAHTUMAN KUVAUS:
Koulutuksessa syvennymme lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin toteuttamiseen käytännön esimerkkien ja ryhmätyöskentelyn kautta. Koulutus sopii kaikille kunnan ja hyvinvointialueen toimijoille ja päätöksentekijöille, jotka tavalla tai toisella linkittyvät Lapsiystävällinen kunta -työhön. Osallistujalla on hyvä olla perustiedot lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista, esimerkiksi aiempi osallistuminen UNICEFin lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin perusteet -koulutukseen tai muuhun vastaavaan.

Kuva
Valkotaulu täynnä värikkäitä post-it-lappuja.