Lapsivaikutusten arvioinnin case-työpaja

AJANKOHTA:
20.11.2023 klo 13-15

TAPAHTUMAN KUVAUS:
Koulutuksessa syvennymme lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen käytännön esimerkkien ja ryhmätyöskentelyn kautta. Koulutus sopii kaikille kunnan toimijoille ja päätöksentekijöille, jotka tavalla tai toisella linkittyvät Lapsiystävällinen kunta -työhön. Osallistujalla on hyvä olla perustiedot lapsivaikutusten arvioinnista, esimerkiksi aiempi osallistuminen UNICEFin lapsivaikutusten arvioinnin perusteet -koulutukseen tai muuhun vastaavaan.

Kuva
Valkotaulu täynnä värikkäitä post-it-lappuja.