Kuva

Esimerkkejä lapsiystävällisestä päätöksenteosta kunnassa

Tutustu kolmeen esimerkkiin siitä, miten lapsen oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa kunnan päätöksenteossa ja johtamisessa. 

1. Lapsen oikeudet budjettianalyysissä

Esimerkkikaupunki on eritellyt talousarviossaan aiempaa tarkemmalla tasolla, miten hyvinvointipalveluiden kustannukset jakautuvat, eli kaupunki on tehnyt väestölähtöisen budjettianalyysin. Esimerkissä näkyy kustannusten jakautuminen palveluluokittain ja ikäryhmittäin.

Tällainen budjettianalyysi muodostaa hyvän pohjan talousarviopäätöksistä tehtävälle lapsivaikutusten arvioinnille. Budjettianalyysin rinnalle tarvitaan lasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista kuvaavia indikaattoreita, joiden kehittymistä voidaan verrata budjettianalyysin lukujen kehittymiseen. Yhdessä budjettianalyysi ja lapsivaikutusten arviointi muodostavat lapsibudjetoinnin.

Tutustu lapsen oikeudet budjettianalyysissä -esimerkkiin (pdf)

Lue myös asiantuntijamme blogikirjoitus lapsibudjetoinnista

2. Lapsen oikeudet kuntastrategian laadinnassa

Onko teidän kunnassanne otettu lapset ja nuoret mukaan luomaan kuntastrategiaa? Esimerkissä tarkastellaan kuntastrategian tekoa siten, että lapset ja nuoret ovat mukana prosessissa alusta loppuun .

On tärkeää tarkastella, ketkä ovat ovat saaneet äänensä ja näkemyksensä kuuluviin strategan teossa. Ovatko lapset päässeet osallistumaan omista lähtökohdistaan käsin hyvän kotikaupungin tulevaisuuskuvan ja tavoitteiden luomiseen? Onko strategian teossa otettu huomioon haavoittuvassa asemassa olevien näkemyksen kuuleminen? Onko lasten ääntä kuultu niin prosessin aikana kuin lopputulosta tarkasteltaessa? 

Tutustu lapsen oikeudet kuntastrategiassa -esimerkkiin (pdf)

3. Lapsivaikutusten arviointi kaupunkisuunnittelussa

Tehdäänkö teidän kunnassanne jo lapsivaikutusten arviointia? Tässä kuvitteellisessa esimerkissä nähdään, miten lapsivaikutusten arvioinnin avulla varmistetaan lasten hyvä arki ja tietoon perustuva päätöksenteko, kun kaupungin keskuspuistoon suunnitellaan uusia toimintoja.

Tutustu lapsivaikutusten arviointi kaupunkisuunnittelussa -esimerkkiin (pdf)