Bild

Ansökning till modellen Barnvänlig kommun

Ansökning till modellen Barnvänlig kommun har avslutats den 31 oktober 2022. Ansökan för 2023 meddelas senare på denna sida.

Mer information om modellen Barnvänlig kommun
Ta kontakt
Mikael Malkamäki
Sakkunnig
050 442 5242