Lisätietoa: Indikaattorit

NYKYTILAN KARTOITUKSEN INDIKAATTORIT

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu lapsen oikeuksien neljään yleisperiaatteeseen (teema-alueeseen). Näitä ovat yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus. Näiden lisäksi nykytilan kartoitus sisältää kaksi muuta teema-aluetta: lapsen oikeudet kunnan rakenteissa sekä Lapsiystävällisen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa. Indikaattorit on jaoteltu teema-alueittain prosessi- ja tulosindikaattoreihin.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön pitkän aikavälin tavoitteena on, että kunta saavuttaa erinomaisen tason kaikkien prosessi-indikaattorien osalta sekä positiivista kehitystä tulosindikaattoreiden osalta.

Hyvinvointialueiden vastuulla olevat, mutta kunnan lasten elämään ja lapsen oikeuksiin vaikuttavat prosessi- sekä tulosindikaattorit on merkitty nykytilan kartoituksen yhteyteen erikseen. Näiden indikaattoreiden kohdalla on merkintä siitä, että kyseessä on kartoittava kysymys, jonka tilasta kunnan on hyvä olla tietoinen, mutta johon kunta ei toimivaltansa puitteissa voi suoraan vaikuttaa.


PROSESSI-INDIKAATTORIT 

Kunnan koordinaattori yhdessä koordinaatioryhmän kanssa, konsultoiden tarvittaessa muita kunnan toimijoita, itsearvioi jokaisen prosessi-indikaattorin osalta kunnan tilanteen hyödyntäen tasokuvauksia (1–4). Tasokuvaukset kannattaa lukea ja käydä läpi huolellisesti ennen lopullista tason valintaa. Tason (1–4) valitsemisessa kunnan kannattaa hyödyntää esimerkiksi TEA-viisarin tietoja ja kunnan muita tietolähteitä. Hyvinvointialueen vastuulla olevien indikaattoreiden tasovalintaa tehtäessä tulee konsultoida hyvinvointialueen edustajaa.


TULOSINDIKAATTORIT 

Lapsen oikeuksien yleisperiaatteisiin perustuvien teema-alueiden alla on tulosindikaattoreita. Tulosindikaattorit kuvaavat kunnan lasten hyvinvoinnin tilaa ja muutosta suhteessa kansallisiin keskiarvoihin. Koordinaattori tai kyseisestä indikaattorista vastaava henkilö hakee kunnan tuloksen ja syöttää sen kyseiselle tiedolle varattuun kohtaan. Tiedot löytyvät kansallisista tietolähteistä, kuntakohtaisesti pilkottuna. Suurin osa tulosindikaattoreista löytyy THL:n kouluterveyskyselystä, mutta tulosindikaattoreissa on hyödynnetty myös muita THL:n Tietoikkunasta (Sotkanetistä) löytyviä tietoja. Jokainen tietolähde on mainittu tarkemmin indikaattorin kohdalla.

Kuva
""