Lisätietoa: Indikaattorit

NYKYTILAN KARTOITUKSEN INDIKAATTORIT

Lapsiystävällinen kunta -mallin viiteen sisällölliseen teema-alueeseen liittyy indikaattoreita, jotka kartoittavat lapsen oikeuksien toteutumista kunnan rakenteissa ja prosesseissa. Osaan teemoista liittyy myös lasten hyvinvoinnin tilaa ja muutosta kuvaavia tulosindikaattoreita. Lisäksi nykytilan kartoitus sisältää Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen liittyviä indikaattoreita. Kehittämistyön pitkän aikavälin tavoitteena on, että kunta saavuttaa erinomaisen tason kaikissa indikaattoreissa.


RAKENNE- JA PROSESSI-INDIKAATTORIT 

Kunta arvioi jokaisen indikaattorin osalta oman tilanteensa hyödyntäen tasokuvauksia (1-4). Tasokuvaukset kannattaa käydä huolellisesti läpi ennen tason lopullista valintaa. Jos mikään taso ei vastaa kunnan tilannetta (esimerkiksi lakisääteinen palvelu tai vaikka nuorisovaltuusto puuttuu kokonaan), merkitään kohta ”ei mikään näistä” ja kuvataan tilanne lyhyesti tyhjään tekstikenttään.

Tason (1-4) valitsemisessa kunnan kannattaa hyödyntää esimerkiksi TEA-viisarin tietoja ja kunnan muita tietolähteitä.


TULOSINDIKAATTORIT 

Tulosindikaattorit kuvaavat kunnan lasten hyvinvoinnin tilaa ja muutosta suhteessa kansallisiin keskiarvoihin. Koordinaattori tai kyseisestä indikaattorista vastaava henkilö hakee kunnan tuloksen ja syöttää sen kyseiselle tiedolle varattuun kohtaan indikaattorilomakkeessa.

Tiedot löytyvät kansallisesta tiedonkeruusta, kuntakohtaisesti pilkottuna. Suurin osa tulosindikaattoreista löytyy THL:n kouluterveyskyselystä, mutta indikaattoreissa on hyödynnetty myös muita THL:n Tietoikkunasta (Sotkanetistä) löytyviä tietoja. Jokaisen tulosindikaattorin kohdalta löytyy sen tietolähde. Jos ette löydä erityisryhmien osalta kuntakohtaista lukua, niin syöttäkää maakuntakohtainen luku.

Kuva
""